Danskernes it-færdigheder i fokus

Over halvdelen af Danmarks befolkning har gode eller meget gode it-færdigheder. Det viser den nye it-barometermåling, der hvert år måler dan-skernes kunnen bag tastaturet.

- Jeg er naturligvis tilfreds med, at en stor del af befolkningen har gode eller me-get gode it-færdigheder. Det ligger mig på sinde, at alle danskerne har mulighed for at udnytte de mange potentialer, som den digitale verden rummer, siger vi-denskabsminister Helge Sander. For tredje år i træk offentliggør Danmarks Statistik resultaterne af It-barometeret. Den nye måling viser, at knap to tredjedele af danskerne har meget gode eller middelgode it-færdigheder, mens cirka en femtedel af borgerne har svage it-færdigheder. Endelig har en femtedel af borgerne aldrig brugt en computer. Særligt ældre og borgere uden eller med kort uddannelse har svage eller ingen it-færdigheder. Derimod har især unge og borgere med en lang uddannelse ofte go-de it-færdigheder. - En stor del af befolkningen har rigtig gode forudsætninger for at håndtere de di-gitale muligheder, men desværre er der også en gruppe, som er mindre godt med. Det er vigtigt, at vi har tilbud til dem, som ønsker at blive bedre, siger Helge Sander. - Vi skal have flest mulige med på vognen. Derfor er det essentielt, at vi har de rette tilbud klar til den enkelte borger. Jeg vil derfor i dag sammen med DI, Dansk Metal, HK/Privat og 3F lancere en række konkrete initiativer og nye sam-arbejder, der skal fremme danskernes it-færdigheder, siger Helge Sander. Den årlige måling af danskernes it-færdigheder udføres af Danmarks Statistik for Videnskabsministeriet. Resultatet kan ses på www.it-borger.dk/it-barometer _________________________________________________________________ For yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander kontakt pres-semedarbejder Charlotte Holst, tlf.: 2211 0200, chhh@vtu.dk For yderligere oplysninger om It-barometeret 2009 kontakt chefkonsulent i IT- og Telestyrelsen Jesper Fejerskov, tlf. 35 45 01 35, mjf@itst.dk.

Abonner

Dokumenter og links