ErhvervsPhD´ere bag mange nye klimaforskningsprojekter

Klimaspørgsmål som global opvarmning og vedvarende energi er for alvor slået igennem i forskningsprojekterne, der blev godkendt i 2008 i ErhvervsPhD-ordningen.

Sidste år var der markant flere ErhvervsPhD’ere, som begyndte et forskningsprojekt inden for klima- og energiområdet, end for blot to år siden. Af de 119 nye ErhvervsPhD-projekter, der blev etableret i 2008, var 21 inden for klima og energi, hvilket svarer til 18 procent af alle godkendte projekter.

I 2006 var det kun to projekter, der beskæftigede sig med området.

- Klima- og energisektoren er udset som et af de væsentligste vækstområder de kommende år. Danmark har sat sig i spidsen for at opnå en global
klimaaftale, og det er derfor glædeligt, at også de danske virksomheder prioriterer området højt, herunder at udvikle området gennem forskning, siger videnskabsminister Helge Sander.

En ErhvervsPhD er ansat som forsker i en virksomhed og er samtidig tilknyttet et universitet. I de tre år, projektet varer, tilbringes halvdelen af ErhvervsPhD’ens tid i erhvervslivet og den resterende del i den akademiske verden. Den generelle interesse for ErhvervsPhD-ordningen var ligeledes rekordstor sidste år. De 119 nye projekter var 9 procent flere end i 2007.

Regeringen har sat som sit mål at oprette 150 nye ErhvervsPhD-projekter hvert år fra 2010.

_________________________________________________________________
Få yderligere oplysninger om ErhvervsPhD-ordningen på www.erhvervsphd.dk eller kontakt sekretariatet, Ditte Mesick dtme@fi.dk eller telefon 35 44 62 13.
Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Abonner

Dokumenter og links