Forskningskommunikationsprisen og åbning af Forskningens Døgn ’10

H.K.H. Kronprinsesse Mary overrækker årets Forskningskommunikationspris og sammen med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen åbner hun Forsk-ningens Døgn ’10 – tre dage med mere end 230 arrangementer over hele landet med forskning i øjenhøjde.

Pressen inviteres hermed til uddelingen af Videnskabsministeriets Forsknings-kommunikationspris på 100.000 kr. Prisen gives for kompetent og dygtig formid-ling, der bringer forskning ud til et bredere publikum. Samtidig fejrer vi åbningen af Forskningens Døgn ’10 i Tycho Brahe Planetari-ums stemningsfulde sal med en snigpremiere på planetariets nye film om Hubble-teleskopet – det store øje i rummet - og betydningen af de resultater og data, det har beriget os med. Arrangementet foregår: Torsdag den 22. april kl. 9.30 Tycho Brahe Planetarium Gl. Kongevej 10, København V Program • Velkomst fra ’det ydre rum’ ved Tycho Brahe Planetarium • Officiel åbning af Forskningens Døgn ’10 ved videnskabsminister Char-lotte Sahl-Madsen • Indslag ved ’Årets formidlingstalent’ – vinderen af Rock’n Research, som bliver afholdt den 20. april • H.K.H. Kronprinsesse Mary overrækker Forskningskommunikationspri-sen 2010 • Reception • Kl. 12.00: Alle har mulighed for at se hele filmen om Hubble-teleskopet Tilmelding til arrangementet skal ske til pressemedarbejder Charlotte Holst på chhh@vtu.dk senest tirsdag d. 20. april kl. 15.00. Yderligere oplysninger • Pressemedarbejder Charlotte Holst på tlf: 22 11 01 00 eller chhh@vtu.dk Fakta om Forskningens Døgn Videnskabsfestivalen Forskningens Døgn finder sted den 22., 23. og 24. april 2010. I løbet af Forskningens Døgn byder universiteter, museer, hospitaler, kommuner, virksomheder m.fl. på mere end 230 gratis arrangementer over hele landet, hvor du sammen med forskerne kan gå på opdagelse i forskningens for-underlige verden og opleve, hvordan forskning er med til at ændre vores hverdag og det danske samfund. Videnskabsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn, der i år holdes for sjette gang. H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for Forskningens Døgn. Mere information og programmet for Forskningens Døgn ’10: www.forsk.dk. Fakta om Forskningskommunikationsprisen Forskningskommunikationsprisen uddeles under Forskningens Døgn til en for-sker eller en gruppe af forskere, der gennem levende og vedkommende formid-ling har skabt bred opmærksomhed omkring forskning. Forskningskommunikationsprisen er indstiftet af Videnskabsministeriet i 2004. Med prisen følger 100.000 kr. Formålet med prisen er at skabe større anerkendel-se af formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige ar-bejde og undervisning. Samtidig skal prisen stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Alle kan indstille kandidater til prisen, og både forskere fra det offentlige og det private kan indstilles. Tidligere vindere af Forskningskommunikationsprisen er: • Maja Horst, samfundsforsker (2009) • Ove K. Pedersen, samfundsforsker (2008) • Ole G. Mouritsen, biomembranfysiker (2007) • Morten L. Kringelbach, hjerneforsker (2006) • Bente Klarlund Pedersen, læge (2005) • Anja C. Andersen, astrofysiker (2004) Fakta om rumteleskopet Hubble, der fylder 20 år Filmen ”Hubble - det store øje i rummet” tager dig med på Hubbles sidste ser-vicebesøg med rumfærgen, der blev gennemført i maj 2009. Du kommer også med på en rejse langt ud i rummet og besøger nogle af de imponerende stjernetå-ger, Hubble har studeret – bl.a. den store Oriontåge, der er en gigantisk stjernefa-brik i Mælkevejen. Rumteleskopet Hubble er det mest succesfulde og produktive rumobservatorium, verden endnu har set. Siden opsendelsen 24. april 1990 har Hubble leveret et utal af spektakulære billeder og enestående målinger, der på mange områder har givet os ny viden om universet. Hubble har dog ikke kun begejstret astronomerne, men har med sine fantastisk smukke billeder bragt rummet ned på Jorden. Mange af Hubbles billeder er små kunstværker malet af naturen selv.

Abonner

Dokumenter og links