Grundlovsinvitation fra videnskabsministeren: Fjern en regel!

Fra Grundlovsdag inviteres studerende, forskere og ansatte på landets universiteter samt øvrige interesserede til at udpege overflødige regler på universitetsområdet. ”Fjern en regel”-kampagnen – der fortsætter til 5. september - har til formål at skabe større frihed til den enkelte.

- Der er tradition for, at vi på Grundlovsdag hylder friheden for det enkelte menneske. I samme ånd starter vi nu en kampagne, der har til formål at fjerne overflødige regler og love, som i praksis begrænser friheden for den enkelte studerende, forsker og ansatte på universitetet, siger videnskabsminister Helge Sander. I år gennemføres der på Folketingets foranledning en omfattende evaluering på universitetsområdet. Evalueringen organiseres og gennemføres af et uafhængigt panel af internationale eksperter. Videnskabsministeren vil imidlertid gerne inddrage brugerne endnu mere i arbejdet med at skabe fremtidens universiteter. ”Fjern en regel”-kampagnen ligger således i forlængelse af den løbende dialog, som ministeren gennem længere tid har haft med både universitetsledelser og studenterorganisationer om temaer som blandt andet regelforenkling og frihedsgrader: - Hvis vi skal tiltrække flere studerende og forskere til universiteterne, så skal vi skabe endnu mere spændende studiemiljøer med større valgfrihed. Et af midlerne er regelforenkling. Derfor vil jeg se frem til de forhåbentlig mange gode forslag, som de studerende, forskere, ansatte og andre vil levere undervejs i kampagnen, siger Helge Sander. Ministeren pointerer, at kampagnen ikke har til formål at pege de områder ud, som man politisk er uenig i – men derimod regler og love, der af den ene eller anden grund er unødvendige eller forældede. Kampagnen, der er inspireret af et lignende initiativ på Fødevareministeriets område – ”Meld meningsløse regler” - starter Grundlovsdag fredag den 5. juni og fortsætter frem til lørdag den 5. september 2009. I denne periode vil man på Videnskabsministeriets hjemmeside – www.vtu.dk – kunne angive, hvilken regel eller lov man synes er overflødig og begrunde hvorfor samt eventuelt komme med forslag til, hvad der burde sættes i stedet. Forslagene vil i løbet af efteråret blive offentliggjort i en anonymiseret udgave. _________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på mobiltelefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk.

Dokumenter og links