I dag: Ministre på rundtur fra folkeskole til universitet - fra Fredericia til Århus

Ministre vil skabe bedre overgange mellem uddannelser Undervisningsministeren og videnskabsministeren tager på rundtur for at se på sammenhænge i uddannelsessystemet. I løbet af dagen vil de tale med lærere, elever og studerende om, hvordan det danske uddannelsessystem i Danmark kan blive mere fleksibelt.

PRESSEMEDDELELSE Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen og undervisningsminister Tina Nedergaard besøger den 15. marts fire forskellige uddannelsessteder i Danmark - en folkeskole, en erhvervsskole, en professionshøjskole og et universitet. Undervejs vil de også lægge vejen forbi et studievalgscenter, som til daglig vejleder unge i ungdomsuddannelserne om valg af videregående uddannelse. Begge ministre er meget optagede af at skabe endnu bedre sammenhæng i uddannelsessystemet og vil derfor gerne høre overvejelser fra lærere, elever og studerende fra forskellige typer af uddannelsessteder. - Det er vigtigt at have fokus på hele fødekæden i uddannelsessystemet, så elever og studerende oplever en naturlig sammenhæng mellem uddannelsesniveauer, for eksempel fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Der skal være smidige overgange. På de videregående uddannelser skal det være mere fleksibelt for den enkelte studerende at vælge fag i forhold til jobønsker, og der skal være mulighed for at bygge videre på sin uddannelse, hvis man skifter spor – hele tiden med fokus på højt fagligt niveau, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. - Jeg glæder mig til at høre lærere og studerendes gode ideer til, hvordan vi kan fjerne unødvendige barrierer i uddannelsessystemet. Det kan for eksempel handle om at give bedre muligheder for merit, fjerne rigide optagelsesregler og undgå de forlængede uddannelsesforløb, der koster tid og penge for både samfundet og den enkelte studerende. Et sammenhængende uddannelsessystem er afgørende for at mindske frafaldet og dermed opfylde 95-procentmålsætningen og 50-procent målsætningen, siger undervisningsminister Tina Nedergaard. Program: 11:10 - 12:10 Besøg på folkeskolen Taulov Skole i Fredericia 12:40 - 14:00 Besøg og frokost på erhvervsskolen Hansenberg i Kolding 14:15 - 15:00 Besøg på studievalgscenter i Kolding 16:10 - 17:00 Besøg på professionshøjskolen VIA i Århus 17:10 - 18:00 Besøg på Aarhus Universitet Repræsentanter fra medierne er meget velkommen til at deltage under besøgene. _________________________________________________________________ For yderligere oplysninger, kontakt: Videnskabsministeriet: Pressemedarbejder Charlotte Holst, tlf.: 2211 0200 eller e-mail: chhh@vtu.dk. Undervisningsministeriet: Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf.: 3392 5009, e-mail: ien@uvm.dk

Abonner

Dokumenter og links