Radioklip: Otte år som videnskabsminister

Fredag den 27. november er det otte år siden, at VK-regeringen trådte til. Sammen med udenrigsminister Per Stig Møller, er videnskabsminister Helge Sander den eneste minister, der har beklædt samme post i hele perioden.

I følgende radioklip kan du høre Helge Sander fortælle om de otte år som videnskabsminister - Om blokpolitik, om pressens jagt på det politiske spil frem for indhold, om elitetanker og folkelig udbredelse i et elitært område. Radioklippene kan frit anvendes af radioer og andre medier. Formatet er MP3. http://vtu.dk/nyheder/radio/2009/helge-sander-otte-aar-som-videnskabsminister Spørgsmål kan rettes til pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk. ------- Sander: 15 nøgleresultater på otte år - Der er sket meget på otte år, men overordnet set er det største fingeraftryk fra regeringen måske den generelle opfattelse i samfundet til universiteterne og forskningens rolle, siger videnskabsminister Helge Sander. - I den tid, hvor Videnskabsministeriet har eksisteret i sin nuværende form, og hvor jeg har haft fornøjelsen af at sidde i ministerstolen, er der sket en markant holdningsændring på området: Jeg tror, at de fleste i dag vil være enige i, at viden er helt afgørende for Danmarks fremtid, siger Helge Sander. Videnskabsministeren fremhæver selv følgende15 nøgleresultater for perioden: 1. Universitetsreformen, der skabte selvstændige bestyrelser med eksternt flertal og ansatte ledere 2. Fusioner af universiteter og sektorforskningsinstitutioner 3. Oprettelse af Højteknologifonden 4. Danmarkshistoriens største investering i viden – Barcelona-målsætningen overopfyldt med 1,04 procent af BNP i 2010 5. Styrket forskningsformidling, herunder Forskningens Døgn, Forskningskommunikationsprisen og Galathea 3-ekspeditionen 6. Mere end fordobling af antallet af forskere til 2.400 pr. år fra 2010 7. Elitesatsning, herunder EliteForsk-priser og eliteuddannelser 8. Udlandsstipendier så unge frit kan studere ved de bedste universiteter i verden 9. Innovationscentre i San Francisco i USA, Shanghai i Kina og München i Tyskland 10. Bredbånd til alle (mere end 99 pct. har i dag bredbåndsadgang) og digital signatur (der er udstedt 1,2 mio. signaturer) 11. Styrket privat-offentligt samarbejde, herunder etableringen af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og udbredelse af ErhvervsPhD-ordningen 12. Dansk Universitetscenter i Kina og Klimaforskningscenter i Grønland 13. Verdens første handlingsplan for grøn it 14. Første danske astronaut og dansk rumforskningsprogram 15. Placering af forsknings-installation ESS til over 10 mia. kr. i Øresundsregionen.

Abonner

Dokumenter og links