Sander: EU-forskningen skal være mindre bureaukratisk

Det kommende svenske formandskab vil følge op på EU’s forskningsprogrammer til efteråret, og videnskabsminister Helge Sander vil nu inddrage Folketingets partier.

EU’s videnskabsministre er i dag samlet i Bruxelles for at drøfte den omfattende evaluering af EU’s tidligere forskningsbudget, det såkaldte 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (2002-2006, FP6), som blev offentliggjort tidligere på året. Evalueringen som er gennemført af en ekspertgruppe på 13 personer – herunder professor Lene Lange fra Aalborg Universitet – havde til formål at opsamle erfaringer fra det seneste forskningsprogram med henblik på at forbedre de kommende programmer. Rapportens anbefalinger er klare: Mindre administration, et større erhvervsfokus og med blik for både grundforskning og de fælles samfundsudfordringer. Det nuværende forskningsprogram skal revideres til næste år, mens det efterfølgende skal starte i 2014. - Jeg er helt enig i, at erhvervslivet skal langt tættere på og deltage mere i EU’s forskningsprogrammer. Det gælder især de små og mellemstore virksomheder. Forskningen skal hjælpe os med at finde svarene på, hvad der bliver fremtidens vækstområder i tiden efter finanskrisen, og derfor er det helt afgørende med en tæt kobling til erhvervslivet, siger videnskabsminister Helge Sander. Dansk initiativ på vej - Fremover skal det være langt lettere at deltage i programmerne. Derfor skal vi skære ned på den tid, som forskere og erhvervsfolk bruger på administration og kontrolprocedurer. Det er et vigtigt budskab, som jeg vil gå i dialog med Folketingets partier omkring i forbindelse med det kommende svenske EU-formandskab, hvor fremtidens EU-forskning skal op til drøftelse, siger Helge Sander. - Jeg vil invitere medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og Videnskabsudvalg for at sætte fokus på danske prioriteringer af fremtidige fokusområder i de europæiske rammeprogrammer, siger Helge Sander. - Der er vigtigt, at vi anerkender, at EU’s forskningsprogrammer har skabt nogle resultater, som ikke ville være opnået ud fra de enkelte staters initiativer. Samtidig har programmerne ført til en stærkere koordination af EU’s og medlemsstaternes forsknings- og udviklingspolitik, siger Helge Sander. Opgørelser viser, at Danmark var nr. 12 på listen over lande, som fik størst EU-tilskud fra FP6. Målt pr. indbygger var tilskuddet til Danmark det næststørste. Danske partnere blev tildelt 2,38 pct. af alle midler. Evalueringen af EU’s 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling kan downloades på: http://www.eirma.org/f3/calendar.php?s=b6bf1de701efb8f87948440fbe9663c8&do=getinfo&e=270&c=4. ________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på mobiltelefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk.

Dokumenter og links