Sander: Massiv offentlig satsning på grøn forskning

Videnskabsminister Helge Sander præsenterer en samlet plan for grøn forskning og innovation, der skal skabe ny vækst og velfærd og understøtte Danmarks centrale rolle på det grønne område.

- Danmark skal være et internationalt center for grøn forskning og innovation. Derfor skal både den offentlige og private sektor prioritere det grønne område inden for forskning og innovation, siger videnskabsminister Helge Sander. Helge Sander offentliggør i dag, fredag den 16. oktober, rapporten ”Grøn forskning – Status og perspektiver”, der kortlægger en række væsentlige grønne forskningsområder og giver et bud på den fremtidige forsknings- og innovationsindsats. Regeringens prioritering af grøn forskning og innovation er bl.a. udmøntet i regeringens oplæg til forhandlinger om globaliseringsmidler, hvor der er foreslået nye bevillinger på over 700 mio. kr. de næste tre år til grøn, strategisk forskning. - Dertil kommer den allerede gennemførte grønne satsning alene i 2010 med over én mia. kr. til energiteknologi samt regeringens netop offentliggjorte erhvervsklimastrategi på ca. halv milliard kroner. Regeringens forslag om at anvende godt 700 mio. kr. ekstra over tre år til grøn, strategisk forskning fra globaliseringspuljen omfatter bl.a. godt 200 mio. kr. til Green Lab, som er et testcenter for klimateknologier. - Regeringen foreslår en massiv offentlig satsning, som jeg forventer kan modsvares af en tilsvarende prioritering blandt private virksomheder og fonde. Der synes heldigvis at være enighed om regeringens målsætninger om at gøre Danmark til en grøn vækstnation, siger Helge Sander. - Vores udgangspunkt er stærkt. Vi har både inden for forskning og innovation klare grønne styrkepositioner, og målt på lavt energiforbrug er Danmark nr. 2 i Europa i forhold til vores bruttonationalprodukt. - Derfor er det et realistisk mål at styrke Danmark som internationalt center for grøn forskning og innovation, siger Helge Sander. Erhvervslivet skal med Videnskabsministeriets oplæg sætter fokus på fem områder. Udover nye investeringer i grøn forskning og innovation skal man bl.a. styrke sammenhæng og koordination i indsatsen og sikre det internationale engagement. Samtidigt skal det offentlig-private samspil øges ved flere grønne konsortier bestående af eksempelvis virksomheder, universiteter, teknologiske serviceinstitutter og netværk. - Vi skal styrke det offentlig-private samarbejde, også på det grønne område. Derfor har jeg taget initiativ til en dialog med i første omgang Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation for at skabe større sammenhæng mellem grøn forskning og innovation. - Der er en kraftigt stigende efterspørgsel af grønne produkter, teknologier og serviceydelser. Derfor kan Danmark på én gang fremme vækst og velfærd og bidrage til at værne om natur og miljø, siger Helge Sander. --------------------------------------------- Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander fås ved kontakt til pressemedarbejder Charlotte Holst, tlf: 2211 0200, chhh@vtu.dk. Yderligere information om rapporten fås ved kontakt til fuldmægtig Anders Hoff, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, tlf: 3395 5252, anho@fi.dk Rapporten ”Grøn forskning – Status og perspektiver” kan hentes og bestilles på www.vtu.dk.

Abonner

Dokumenter og links