Sander sætter fornyet fokus på digital vækst

Videnskabsministeren tager positivt imod telebranchens ønske om at styrke teleområdet på den politiske dagsorden. Efter en konstruktiv rundbordssamtale med branchen er næste skridt nye politiske tiltag i kølvandet på Højhastighedskomitéens rapport.

- Telebranchen fortjener en klar anerkendelse for den værdi, den skaber for det danske samfund i form af arbejdspladser, eksportindtægter og nye services. Derfor er det også vigtigt, at vi indretter rammebetingelserne på en sådan måde, at området har de bedste muligheder for fortsat vækst. Det siger videnskabsminister Helge Sander efter en rundbordssamtale om rammebetingelserne for telebranchen. I mødet deltog godt en snes repræsentanter fra en lang række teleselskaber og brancheforeninger, fra Forbrugerrådet, Konkurrencestyrelsen og forskningsverdenen. Blandt deltagerne var også formanden for Højhastighedskomitéen, Erik Bonnerup, som inden for kort tid vil fremlægge sin rapport for højhastighedssamfundet Danmark. Rapporten forventes at danne grundlag for nye tiltag på teleområdet. - Fremtidens velfærdssamfund er i høj grad baseret på digitale løsninger inden for f.eks. sundhed, trafik og læring. Derfor var jeg glad for, at en så bred kreds af interessenter på området havde mulighed for at bidrage med konkrete input, før Højhastighedskomitéen færdiggør sin endelige rapport, siger Helge Sander. Blandt de øvrige temaer, der blev drøftet, var den lave forbrugertillid til området, flere selskabers ønske om at kunne tilbyde længere bindingsperioder til gengæld for lavere priser, en bedre udnyttelse af mulighederne for grøn it, konkurrencesituationen og reguleringen af teleområdet, brugen af auktioner ved tildeling af frekvenser samt barrierer for udbredelse af bredbånd i Danmark. Deltagere i rundbordssamtalen om rammebetingelserne for telebranchen: • Michael Moesgaard Andersen, adm. dir., Andersen Advisory Group • Morten Bangsgaard, adm. dir., IT-Branchen • Eva Berneke, koncerndirektør, TDC • Erik Bonnerup, formand for Højhastighedskomiteen • Ane Buch, adm. dir., Håndværksrådet • Morten Christiansen, adm. dir., HI3G Denmark • Henrik Clausen, adm. dir., Telenor • Anette Falberg, adm. dir., Foreningen for Distance- og Internethandel • Agnete Gersing, dir., Konkurrencestyrelsen • Klaus Kvorning Hansen, formand, DANSK IT • Finn Helmer, adm. dir., ComX Networks • Henry Lei Jacobsen, adm. dir., ELRO Erhverv • Poul Ernst Jessen, teleanalytiker, Danske Bank • Pouline Middleton, adm. dir., Crossroads Copenhagen • Jesper Brøckner Nielsen, adm. dir., Telia Danmark • Martin Salamon, økonom, Forbrugerrådet • Knud Erik Skouby, professor, Aalborg Universitet • Tom Togsverd, branchedirektør, ITEK, DI • Ib M. Tolstrup, direktør, Telekommunikationsindustrien i Danmark • Lars Tofft, adm. dir., Ericsson Danmark • Niels Zibrandtsen, CEO, GlobalConnect • Kim Østrup, vicedirektør, IBM Danmark • Lars Aagaard, direktør, Dansk Energi ________________________________________________________________ Fotos fra rundbordssamtalen kan downloades på www.vtu.dk Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på mobiltelefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk

Abonner

Dokumenter og links