Seks videnmiljøer valgt til at investere statslige millioner i iværksættereVidenskabsminister Helge Sander har udvalgt de innovationsmiljøer, som i perioden 2009-2011 skal bistå videnbaserede danske iværksættere med klog kapital i form af professionel rådgivning og risikovillige investeringer.

Innovationsmiljøer kan på vegne af staten investere risikovillig kapital i lovende videnbaserede iværksættere, der er etableret inden for de seneste 12 måneder. Der kan gives op til 4 millioner kr. pr. iværksættervirksomhed, og i 2009 er der afsat godt 130 millioner kr. til innovationsmiljøernes samlede indsats.

- Det er regeringens mål, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. Med det nuværende finansielle klima bliver der ekstra hårdt brug for både de risikovillige statslige investeringer samt innovationsmiljøernes evner og erfaringer med at tiltrække risikovillig kapital fra private investorer, siger videnskabsminister Helge Sander.

Erfarne miljøer
De seks fremtidige innovationsmiljøer bliver:

• CAT Innovation A/S (Roskilde)
• DTU Innovation A/S (Lyngby)
• Innovation MidtVest A/S (Herning)
• NOVI Innovation A/S (Aalborg)
• Syddansk Innovation A/S (Odense)
• Østjysk Innovation A/S (Århus)

Alle de fremtidige innovationsmiljøer har en omfattende erfaring fra arbejdet med at understøtte videnbaserede iværksættere og vurdere potentialer og risici ved opstart af denne type virksomheder.

Fremgang ifølge nyt performanceregnskab
Innovationsmiljøerne er et væsentligt bindeled mellem forsknings- og videnmiljøerne på den ene side og det private kapitalmarked på den anden side. Innovationsmiljøerne tiltrak i 2007 godt 900 millioner kr. i privat investeringskapital til de virksomheder, der er investeret i. Dette resultat er en fremgang på 50 procent sammenlignet med året før.

Det fremgår af et nyt performanceregnskab for videnskabsministeriets innovationsmiljøprogram, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen offentliggør i dag. Performanceregnskabet indeholder også syv konkrete eksempler på videnbaserede virksomheder, der er etableret med hjælp fra innovationsmiljøprogrammet.
_________________________________________________________________

Yderligere oplysninger:
Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via pressemedarbejder Charlotte Holst, telefon 22 11 02 00 eller chhh@vtu.dk.

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, telefon 33 92 93 73, e-mail tac@fi.dk.

Chefkonsulent Søren Jensen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, telefon 33 92 99 04, e-mail sje@fi.dk

Abonner

Dokumenter og links