Ugens tal: 25 procent flere iværksætterfag på universiteterne

På bare et år er antallet af iværksætterfag og -kurser på universiteterne vokset med næsten en fjerdedel. Videnskabsministeren glæder sig over udviklingen, men er også bekymret over kursernes tilsyneladende faldende vægt i uddannelsessystemet.

En ny kortlægning dokumenterer, at antallet af iværksætter- og entreprenørskabsfag og ved de otte danske universiteter er vokset fra i alt 65 i 2007 til 81 i 2008, svarende til en stigning på næsten 25 procent. Den samlede andel af studerende, der har deltaget i et iværksætter- eller entreprenørskabskursus i løbet af deres studietid, er vokset fra fire procent i 2007 til fem procent i 2008 svarende til, at cirka 1300 flere studerende får undervisning i iværksætteri. Regeringens mål er, at alle unge på de videregående uddannelser skal have tilbud om undervisning i iværksætteri. - Det er positivt, at universiteterne gør mere for at styrke de studerendes muligheder for at tage iværksætter- og entreprenørskabskurser. Hvis vi skal fastholde vores høje levestandard, er det brændende nødvendigt, at de unge både får høje faglige kvalifikationer og samtidig får mod på at skabe fremtidens videntunge vækstvirksomheder, siger videnskabsminister Helge Sander. Ser man på de enkelte universiteter, har Aarhus Universitet oplevet en markant stigning i antallet af entreprenørskabsfag og -kurser og ligger helt i top blandt universiteterne. På Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet er der til gengæld sket et lille fald i udbuddet. Sammenlagt står Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet for over halvdelen af disse fag og kurser. Selvom det samlede antal ECTS-points for entreprenørskabskurserne er steget fra 2007 til 2008, viser kortlægningen også, at det gennemsnitlige antal points pr. studerende er faldet. Det kan skyldes, at de enkelte fag og kurser i gennemsnit ikke er så arbejdstunge. - Der er grund til at bekymre sig over, at det gennemsnitlige antal ECTS points pr. studerende på iværksætterfagene er faldet. Det er helt afgørende, at vi ikke får skabt et system med mange fag, der ikke har så stor vægt i uddannelsessystemet. Det må med andre ord være ambitionen både at styrke kvantiteten og kvaliteten af iværksætterfagene, siger Helge Sander. Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009 er udarbejdet af Øresund Entrepreneurship Academy for Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Fredag den 11. september offentliggøres Iværksætterbarometeret 2009 og prisen til Årets Iværksætteruniversitet. ________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på mobiltelefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk. For yderligere spørgsmål vedr. kortlægningen henvises til kontorchef i Forsknings- og Innovationsstyrelsen Thomas Alslev Christensen på telefon: 33929373 eller e-mail: tac@fi.dk. Læs Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009 på: http://www.fi.dk/publikationer/2009/kortlaegning-af-ivaerksaetter-og-entreprenoerskabskurser-ved-de-8-danske-universiteter-2009/kortlaegning-af-ivaerksaetter-og-entreprenoerskabskurser-ved-de-8-danske-universiteter-2009/

Abonner

Dokumenter og links