Ugens tal: Halvdelen af frafaldne studerende vender tilbage til bøgerne

Inden fem år er halvdelen af de studerende, som afbryder en universitetsuddannelse, vendt tilbage til uddannelsessystemet.

Efter et år er en tredjedel af frafaldne universitetsstuderende tilbage på et videregående studie, og efter fem år er omkring halvdelen tilbage. Det viser en ny opgørelse over, hvad studerende, som faldt fra i år 2000, lavede hhv. et og fem år efter. - Det er virkeligt interessant, at vi nu ved, hvor mange af de frafaldne studerende som kommer tilbage til en uddannelse. Det er mit håb, at vi i fremtiden vil opleve, at færre dropper ud af universitetsuddannelserne og flere vender tilbage til uddannelsessystemet, siger videnskabsminister Helge Sander. - Vi har i regeringen haft meget fokus på at mindske frafaldet og få flest mulige til at tage en uddannelse. For at forhindre et stort frafald har vi blandt andet skærpet de specifikke adgangskrav til universiteterne, så unge fra studiestart er klar over, hvad det pågældende studie kræver. Vi har også øget fokus på studievejledning for at få de unge til at blive bedre til at vælge studie og bedre til at vælge om, siger Helge Sander. De nye specifikke adgangskrav har haft virkning fra sommeren 2008, og som en del af globaliseringsstrategien blev der i 2006 givet flere penge til studievejledning. Blandt andet har alle frafaldne studerende nu krav på en personlig samtale. Der er stor variation mellem de forskellige universiteter og de forskellige studieretninger. Seks ud af ti studerende, som dropper ud af et studiet på Roskilde Universitet, vender tilbage til uddannelsessystemet. Tilsvarende vender kun lidt over fire ud af ti frafaldne studerende fra Aalborg Universitet tilbage. ________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på telefon 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Abonner

Dokumenter og links