Ugens tal: Kvinder falder fra under ph.d.-studiet

På bachelor- og kandidatuddannelserne udgør kvinderne hovedparten af de studerende, og de er bedre end mændene til at gennemføre deres studier. Men dette billede ændrer sig fuldstændig på ph.d.-uddannelsen.

- Det er et paradoks, at kvinder er i overtal på kandidatuddannelserne, mens de er i klart mindretal som forskere. I de senere år har vi sammen med universiteterne været i dialog om, hvad vi fra centralt hold kan gøre for at mindske barrierne, som holder kvinder fra forskerverdenen. Det vil vi fortsætte med, siger videnskabsminister Helge Sander. - Men uanset hvor mange barrierer vi nedbryder fra centralt hold, er det i sidste ende den enkeltes valg. Børn, familieliv og forskerkarriere er ofte vigtige elementer netop i den periode, og det er derfor op til den enkelte at prioritere de forskellige områder. Kvinder falder fra både inden og under ph.d.-studiet. Kvinderne er i overtal med 55 procent blandt de fuldførte kandidater, men kun 47 procent af de nystartede ph.d.-studerende er kvinder. Fem år efter at kvinderne er gået i gang med en ph.d.-uddannelse, har 58 procent af dem opnået en ph.d.-grad, mens det er 69 procent af mændene. Færre kvinder gennemfører en ph.d.-uddannelse, derfor er andelen af kvinder blandt de tildelte ph.d.-grader nede på 43 procent. - Flere kvinder er begyndt at vælge forskervejen, men jeg så gerne, at endnu flere fandt det attraktivt at fortsætte i det spor. Vi skal have alle talenter i spil, da det er viden, Danmark skal leve af i fremtiden, siger Helge Sander. Andelen af kvinder, som bliver ph.d.’er, er dog på 10 år steget fra 34 procent til 43 procent. > Kønsfordeling blandt kandidatstuderende og ph.d’er: http://vtu.dk/nyheder/aktuelle-temaer/2009/ugens-tal/koensfordeling-blandt-kandidatstuderende-og-phder ________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på telefon 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Abonner

Dokumenter og links