Universitetsevalueringen skudt i gangFor at sikre en fortsat god udvikling for de danske universiteter og følge op på universitetsfusionerne bliver der i 2009 gennemført en uafhængig evaluering.

Videnskabsminister Helge Sander har udpeget det uafhængige internationale ekspertpanel, der skal stå for evalueringen på universitetsområdet næste år.

Panelet består af:
• Dr. Agneta Bladh, rektor, Kalmar Universitet (formand)
• Professor Georg Winckler, rektor, Wiens Universitet
• Dr. Abrar Hasan, uafhængig rådgiver
• Professor Elaine El-Khawas, George Washington University
• Professor Peter Maassen, Oslo Universitet

- Det er nogle meget kvalificerede personer, der har sagt ja til at deltage i panelet. De har en generel viden både om universitetspolitik, forskning og også om de danske universiteter, siger videnskabsminister Helge Sander

Udgangspunktet for evalueringen er, at der med universitetsreformen i 2003 blev skabt en klar og entydig ledelsesstruktur på universiteterne i form af bestyrelser med eksternt flertal og ansatte ledere. Evalueringen tager udgangspunkt i en folketingsbeslutning fra 2006.

I forlængelse heraf sætter evalueringen fokus på fem hovedtemaer: universitetssammenlægningerne, medbestemmelse, den frie akademiske debat, forskningsfriheden og universiteternes frihedsgrader.

- Vi skal turde være selvkritiske og hele tiden sikre de optimale forhold på universiteterne. Det handler om vigtige begreber som forskningsfrihed, fri akademisk debat og studerendes medbestemmelse. Landets universiteter skal have de bedst mulige vilkår for at opfylde deres formål om at drive forskning og udbyde forskningsbaserede uddannelser på højeste internationale niveau. Det er forudsætningen for fremtidens vækst, siger Helge Sander.


For yderligere information kontakt kommunikationschef Niels Hovmand nho@vtu.dk / 4082 8958.


Fakta:
Beskrivelse af paneldeltagerne

Agneta Bladh er doktor i Statskundskab og har været rektor for Högskolan i Kalmar siden 2004. Hun har en baggrund som generaldirektør i Högskoleverket fra 1995-1998 og som statssekretær under den svenske undervisningsminister Thomas Östros fra 1998-2004. Agneta Bladh deltog i den netop afsluttede strukturudredning om det norske høgskole-system.

Georg Winckler er professor i økonomi og rektor ved Universität Wien. Han er frem til foråret 2009 præsident for The European University Association (EUA) såvel som for Austrian Rectors’ Conference. Han har endvidere været medlem af Société Universitaire Européenne de Recherces Financiéres og af TRM-panelet under EU-Kommissionen. Siden 2004 har Georg Winckler været medlem af European Research Advisory Board.

Abrar Hasan er konsulent inden for universitets- og højere uddannelsespolitik og er Visiting Fellow på International Institute for Educational Planning hos UNESCO i Paris. Han har tidligere været leder af Education and Training Policy Division i OECD. Dr. Abrar Hasan har deltaget i evalueringsarbejde og rådgivning i forhold til universitets- og højere uddannelsespolitik i Norge, Sverige, Irland, Grækenland, Portugal, Kroatien, Korea, Kina, Mexico og Chile. Han deltog endvidere i evalueringen af dansk universitetsuddannelsespolitik i 2004.

Elaine El-Khawas er professor i uddannelsespolitik ved George Washington University. Hun har fungeret som konsulent og rådgiver for både Verdensbanken, UNESCO og OECD. Hun deltog både i evalueringen af Danmarks universitetspolitik i 2003 og i evalueringen af forskning og udviklingsarbejdet på uddannelsesområdet i Danmark i 2004.

Peter Maassen er professor ved Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet på Universitetet i Oslo. Han er direktør for The Higher Education Development Association (HEDDA), forskningsprofessor ved Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU-Step) og tidligere direktør for Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) ved University of Twente.


Abonner

Dokumenter og links