Videnskabsminister Helge Sanders mindeord om Jakob Lyngsø

Det er med stor sorg, at jeg har modtaget meddelelsen om, at IT-Branchens adm. direktør Jakob Lyngsø ikke længere er blandt os. Som minister med ansvar for it- og teleområdet har jeg gennem mange år haft et fortrinligt samarbejde med Jakob Lyngsø og har derigennem lært ham at kende som et åbent, varmt og meget professionelt menneske.

Gennem sit virke har han med stort held bidraget til udviklingen af Danmark som et førende it-samfund. Han vil være savnet både som menneske og som en god samarbejdspartner.

Mine tanker går i første række til den nærmeste familie, men vi er mange, der fremover vil savne Jakobs livsbekræftende medspil og smittende humor.

Æret være Jakob Lyngsøs minde.Abonner

Dokumenter og links