Videnskabsministeriet åbner klimacaféer i hele landet

16 caféer bliver i forbindelse med klimatopmødet forvandlet til klimacaféer, hvor almindelige gæster bl.a. kan sende virtuelle postkort og videohilsner til konferen-cedeltagerne i Bella Centret.

I forbindelse med Klimakonferencen i København i december lancerer Viden-skabsministeriet torsdag den 19. november en række klimacaféer i hele landet, hvor interesserede gæster får mulighed for at få viden om klimakonferencen, sende hils-ner til deltagerne i Bella Centret og få gode råd om grøn adfærd. Samtidig tilbyder ministeriet gratis adgang til Klimakonferencens hjemmeside via trådløse netværk i hele landet. - Klimacaféerne og tilbuddet om gratis internetadgang til relevante hjemmesider er et af Videnskabsministeriets tiltag for at sætte fokus på, hvordan it kan bidrage til at løse klimaudfordringerne. Jeg håber, at vi ved at møde ngo’er, studerende, turister og helt almindelige borgere på deres præmisser, kan bidrage til udbredel-sen af grøn it, siger videnskabsminister Helge Sander. Rammerne for klimacaféerne er eksisterende caféer, som har en interesse i at være med til at formidle viden om klimakonferencen og vores miljø. Videnskabsministe-riet annoncerede efter caféer, der ville være med i projektet, i foråret, og det er nu resulterede i, at 16 caféer fordelt over hele landet får stillet computere til rådighed og bliver officielle klimacaféer. Sideløbende tilbyder Videnskabsministeriet i samarbejde med TDC gratis internet-adgang til Klimakonferencens hjemmeside www.cop15.dk fra hotspots i hele lan-det. Udover konferencens hjemmeside vil der også være gratis adgang til Viden-skabsministeriets hjemmesider, blandt andet borger.dk. - Videnskabsministeriet lægger stor vægt på grøn it og har i hele 2009 lanceret en række tiltag i Danmark, der er med til at formidle den nødvendige viden til bor-gere og virksomheder i forhold til at nedbringe CO2-udslippet. Ved at følge nogle få, enkle råd – som for eksempel at huske at slukke sin computer, når man ikke bruger den – kan vi alle være med til at skåne miljøet, siger Helge Sander. > En oversigt over alle klimacaféerne kan ses på http://www.itst.dk/regeringens-it-og-telepolitik/gron-it. _________________________________________________________________ Ved spørgsmål kontakt chefkonsulent Sara Gøtske, IT- og Telestyrelsen, på telefon 35 45 01 03 eller mail sag@itst.dk. Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Abonner

Dokumenter og links