Videnskabsministeriet er i mål!

Videnskabsministeriet har lettet erhvervslivet for administrative omkostninger på godt 90 mio. kr.

Ændringer i Videnskabsministeriets regulering har ført til en lempelse af de administrative omkostninger for erhvervslivet på godt 90 mio. kr. Det svarer til et fald på godt 27 procent, siden videnskabsminister Helge Sander blev udnævnt i november 2001. - Det er bl.a. vores indsats for e-handel og fakturering over internettet, som giver lempelser for virksomhederne. Disse besparelser styrker samtidig virksomhedernes effektive udnyttelse af deres it-systemer, siger Helge Sander. Dermed mere end indfrier videnskabsministeren regeringens målsætning på området – om at sænke de administrative omkostninger for erhvervslivet med 25 procent i 2010. Den seneste opgørelse er pr. 1. juli 2008. Den viser, at det samlede byrdeniveau for erhvervslivet er faldet med 15 procent siden november 2001, som følge af ændringer i den erhvervsrettede regulering. De samlede administrative lettelser inden for Videnskabsministeriets område opgøres til 91,4 mio. kr., mens en mindre stigning på 0,8 mio. kr. skal modregnes, således at nettolettelsen er på godt 90 mio. kr. Opgørelsen er foretaget af konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting. Den største lempelse stammer fra ændring af reglerne om teleselskabers forpligtelser ved håndtering af kundedata, svarende til en administrativ lettelse for virksomhederne på godt 66 mio. kr. Initiativet NemHandel med e-fakturering har givet en lempelse på 13 mio. kr. ------------------------------------------------------------------------------------ Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander fås ved henvendelse til pressemedarbejder Charlotte Holst, tlf.: 2211 0200, chhh@vtu.dk. Link til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport og information om de årlige målinger: www.amvab.dk.

Abonner

Dokumenter og links