40 år hos NCC

Læse original

Udviklingschef Ole-Jan Nielsen, Brande, har 40 års jubilæum i NCC Roads A/S den 1. januar 2014. Jubilæet fejres ved en reception fredag den 10. januar kl. 12.00 på Kongebrogården i Middelfart.

Ole-Jan Nielsen startede som specialist. Det var dengang i 1974, hvor han som ung bygningsingeniør blev ansat i Produktionsteknisk Afdeling i Superfos Construction i Brande. Han opdagede snart, at han brændte for udvikling af såvel asfalt som mennesker, og for at sætte ting i gang der kunne gavne vejene, samarbejdspartnerne, virksomheden, fodgængere, cyklister og bilister.

Den unge ingeniør, Ole-Jan Nielsen, ville noget og avancerede hurtigt til laboratoriechef og senere afdelingschef. I 2004 blev han udviklingschef med ansvar for udvikling og marked i virksomheden, som i 1999 var blevet en del af NCC-koncernen.

”De grundlæggende principper for samarbejde - at vi i fællesskab finder løsninger - er med til at alle parter tager ejerskab til opgaven. For mig har fokus i mange år været at finde ud af, hvordan vi kan få glæde af alle parters kompetencer”, siger Ole-Jan Nielsen.

Han er initiativtager til funktionskontrakter og partnerkontrakter, der siden år 2000 har været med til at få kommunernes vejbudget til at række længere. I dag vedligeholdes således næsten 20 % af de kommunale veje i funktionskontrakter. Partnerkontrakter egner sig til vejprojekter der er komplicerede. Aftalen bygger på et dialogbaseret Offentlig Privat Samarbejde med afstemte forventninger mellem parterne fra start til slut.

”Typisk for mig og mit arbejde i NCC Roads er at være igangsætter”, fortæller Ole-Jan Nielsen.

Det gælder fx da han som afdelingschef først i 90’erne stod i spidsen for at udvikle ABB asfalt. Det er en vejbelægning, som blev udviklet, da lastbiler gik fra tvillingehjul til enkeltmonterede hjul. Den forandring medførte trafikfarlig sporkøring af vejbanerne, og man kan takke dette udviklingsarbejde for, at det lykkedes at udvikle det sporkøringsresistente asfaltmateriale, som i dag anvendes på de danske veje. Alternativet havde været veje af beton.

Da NCC Roads for 5-6 år siden begyndte at udvikle asfalt, der nedsætter trafikanternes energiforbrug, var Ole-Jan Nielsen igen igangsætteren. Asfalt med lav rullemodstand bliver i øjeblikket afprøvet flere steder i Danmark. Projektet er et samarbejde mellem Vejdirektoratet, RUC, DTU og NCC Roads og evalueres næste år. Meget tyder på, at asfalt med lav rullemodstand vil nedsætte brændstofforbruget og dermed CO2-udslippet fra bilerne markant og derved spare samfundet for betydelige omkostninger og belastninger.

Internt har Ole-Jan Nielsen de sidste 10 år stået i spidsen for et område af lederudviklingen i NCC Roads. Udgangspunktet for projektet er troen på, at ledelse af mennesker handler om personlige egenskaber. Ved at lære sig selv at kende bliver man tydeligere som menneske, får det bedre selv og bidrager derfor også bedre til virksomheden. Der har foreløbig været fem hold af 12 personer igennem det to årige forløb: ”Udvikling af dit personlige lederskab”, som Ole-Jan Nielsen står i spidsen for i samarbejde med en erhvervspsykolog.

I dag er Ole-Jan Nielsen generalist. Han bruger sine mange års erfaring med asfalt og ledelse som facilitator på workshops og som foredragsholder og oplægsholder på konferencer. Halvdelen af arbejdstiden bruges på tillids – og udvalgsposter i et utal af arbejdsgrupper. Specielt skal nævnes at Ole-Jan Nielsen er formand for Asfaltindustriens Tekniske Udvalg. Han sidder i Vejregelarbejdsgrupperne for udbuds- og anlægsforskrifter for asfalt og gruppen for Funktionskontrakter og Partnering. Han er desuden tidligere formand i Vejdirektoratets Forskningsråd.

Fra 1. april 2014 vil Ole-Jan Nielsen arbejde for NCC Roads på halv tid i en konsulentordning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst direktionssekretær Merete Møller Petersen på telefon 79 96 23 01 eller mmp@ncc.dk, som vil formidle kontakt til rette person.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2.200 ansatte. NCC Roads kerneforretning er produktion af tilslag og asfalt samt asfaltbelægninger og vejservice.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links