450 interesseret i at købe kystboliger

Greve Gymnasium fyldes til randen, når NCC holder informations- og salgsmøde om nye, meget attraktive lejligheder med udsigt over Køge Bugt og Mosede Fort. NCC's kommende byggeri i Greve, lejlighederne i Karslunde Kysthave, oplever usædvanlig stor interesse. Flere end 450 har meldt sig til informationsmødet på Greve Gymnasium på lørdag den 28. februar. Byggeriet, der kommer til at ligge på "hotelgrunden" med udsigt ned over Mosede Fort og Køge Bugt, opføres når Greve Kommune har afsluttet arbejdet med lokalplanen. De første 36 lejligheder opføres som andelsboliger. De næste to boligetaper sælges enten som andels- eller ejerlejligheder. "Det glæder mig meget, at interessen for de nye boliger er så stor. Byggeriet og beliggenheden er enestående, så vi havde ventet stor nysgerrighed. Vi har nu måttet flytte mødet på grund af pladsmangel og endda været nødt til at oprette en venteliste i tilfælde af, at  afbud giver ledige pladser," siger salgsdirektør Kristina B. Olsen, NCC Construction Danmark. Karlslunde Kysthave får i alt 108 lejligheder fordelt på tre bolig-øer. Husene bliver hvide ligesom andre arkitektoniske landemærker på den sjællandske østkyst: Louisiana, Arne Jacobsens Bellavista i Klampenborg og Tuborg Sundpark i Hellerup. Første del af byggeriet, 36 lejligheder, sælges som andelslejligheder. Byggeriet af første etape ventes at gå i gang til sommer og varer et års tid. Boligerne kommer til at hænge sammen tre og tre omkring et trapperum. Hver blok rummer 12 lejligheder i fire etager. "Det er første gang, vi er med til at opføre boliger efter dette princip, og det er formentlig også det første af sin art i Danmark. Det betyder, at lejlighederne får over- og underboer, men ingen naboer, fordi værelserne i lejlighederne på samme sal ikke støder op til hinanden, kun op til trapperummet. Samtidig sikrer det alle lejligheder lysindfald fra tre og i nogle tilfælde fire sider," siger arkitekt Poul Schülein, Arkitema. Udefra kommer byggeriet til at fremstå med hvidmalede mure, vinduesrammer af mahogni  samt med taginddækninger og nedløbsrør i zink. Lejlighederne er to- og treværelseslejligheder, hvoraf nogle kan få tilføjet et ekstra værelse. Lejlighederne er fra 88 til 114 kvadratmeter store. Baggrunden for byggeriet Sidste år indledte Greve Kommune en udbudskonkurrence for hotelgrunden. Udbyderne skulle dels vise, hvad de ville bygge på grunden, dels give et bud på den. Fem udbydere deltog. I september valgte et enigt bedømmelsesudvalg og et enigt byråd NCC Construction Danmarks og Arkitemas projekt som det bedste. Grunden afgrænses af jernbanen i nord, Karlslunde Strandvej i syd samt på siderne af Karlslundevej og Mosede Landevej. Kommunen ved udmærket godt hvilken landskabelig perle, der er tale om, fortæller byplankonsulent Hans Sattrup. I konkurrencen skulle udbyderne blandt andet forholde sig til et kvalitetsprogram, som kommunen havde udarbejdet. Bedømmelsesudvalget fandt bl.a., at NCC's projekt falder fint ind i omgivelserne. Det åbner sig mod Strandvejen og Karlslundevej, mens man fra Mosede Landevej oplever en beplantet strandvold, hvor øverste del af de nærmeste boligblokke stikker op. Også langs jernbanen vil der løbe en strandvold. I voldene indbygges de enkelte lejligheders parkeringspladser, mens gæsteparkering foregår mellem blokkene på hver bolig-ø. Udvalget vurderede, at tilkørsel og øer føjer sig visuelt fint ind på stedet uden at dominere, og at de sammen med voldene danner en æstetisk glimrende løsning. Terrænet omkring de tre bolig-øer kommer til at henligge som strandeng med knæhøj bevoksning i form af strandgræs, urter og klitroser samt enkelte fyrretræer. Det vil skabe et mangfoldigt dyre- og fugleliv og et landskabsudtryk, der harmonerer med omgivelserne. Kommunen så gerne, at flere vandhuller kom til at indgå i landskabet. Der ligger i forvejen et lille vandhul på grunden og forbindelse med byggeriet etableres endnu to.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner