AAB Kolding bygger 51 ældre- og familieboliger

Stigende behov for ældreboliger fører nu til byggeriet af 43 ældreboliger på Norgesvej og Islandsvej ved Vejlevej i Kolding.  Det nye byggeri består af to bygninger i tre etager, som udover ældreboliger også rummer otte familieboliger.  I tilknytning til byggeriet opføres et servicecenter med café og andre fællesfaciliteter, som skal betjene beboerne i ældreboligerne og områdets øvrige ældre borgere.  Projektet udføres i totalentreprise af NCC Construction Danmark A/S og er tegnet af arkitekterne Arkitema K/S i Århus. Rambøll i Kolding er rådgivende ingeniører på det flotte projekt, som vandt i konkurrence med flere andre forslag, da opgaven blev udbudt.  - Byggeriet er sat i gang i samarbejde med Kolding Kommune, som står for anvisningen til ældreboligerne. Første spadestik bliver taget fredag den 16. januar, og vi forventer, at boligerne er klar til indflytning i begyndelsen af 2005, siger forretningsfører Ejvind Jacobsen, Arbejdernes Andels-Boligforening - AAB Kolding. AAB Kolding er bygherre på de 51 familie- og ældreboligerne og skal stå for driften af de færdige boliger, mens Kolding Kommune skal drive servicecentret.   Brugervenlig indretning Byggeriet er placeret mellem Vejlevej og Norgesvej på en aflang grund, som støder op til Islandsvej. - De to bygninger med boligerne følger områdets længdestruktur, så den ene fløj danner en beskyttende ryg mod Vejlevej, mens den anden og mindre fløj strækker sig langs Norgesvej, siger arkitekt Michael Harrebek, Arkitema K/S. I vestfløjen langs Vejlevej indrettes 36 ældreboliger, mens der i østfløjen ud mod Norgesvej indrettes syv ældreboliger og otte familieboliger.  De to boligfløje favner det halvcirkelformede servicecenter, så der mellem bygningerne opstår et beskyttet og spændende udendørs opholdsrum.  - Servicecentret kommer til at fremstå som en let og næsten pavillonagtig bygning med store glaspartier og beklædning i træ. De to boligfløje får hvidpudsende facader, som brydes af trappetårne, altangange og dybe altaner, så der opstår en varieret rytme i byggeriet, siger Michael Harrebek. Boligerne er to- og trerumsboliger, og de er indrettet efter særlige brugervenlige krav til eksempelvis adgangsforhold, badeværelse og køkken. Lyse og venlige boliger  De to fløje med boliger er i tre etager og har indgang fra altangange. Entré, køkken og bad vender mod øst i alle boligerne, mens opholdsrummene er vestvendte. De store vinduespartier og sollys fra både øst og vest gør alle boligerne lyse og venlige. Fra det store køkkenvindue er der god udsigt til livet på de udendørs opholdsarealer og til altangangen.  I vestfløjen har alle boligerne vestvendte altaner ud mod det aktive liv på Vejlevej, og mod sydvest har de udsigt over den lavere liggende ådal.  - Alle boligerne i begge fløje har endvidere udsyn til de udendørs opholdsrum og til den grønne kile, som strækker sig gennem området og ned ad det skrånende terræn til stadion i syd, siger Michael Harrebek. Centerbygning med terrasse og udsigtFra servicecentret er der udsigt mod syd og til områdets grønne kile samt de udendørs opholdsarealer. - Caféen er servicecentrets hjerte, hvor bebyggelsens ældre beboere møder udefra kommende brugere og hjemmeplejens personale til formelle eller uformelle møde og aktiviteter, siger Michael Harrebek.   Udover caféen rummer centret køkken og aktivitetsrum samt et stort mødelokale og administrative funktioner til hjemmeplejen. Der er også en sydvendt terrasse med adgang fra caféen.  Mellem centret og de to boligfløje opstår et afskærmet udendørs fællesområde med en tæt integration mellem ankomstvejen, parkeringspladser og de rekreative udearealer.  Nabogrunden rummer et vandværk, og de cirkelformede vandreservoirer i den grønne plæne har inspireret til runde former i de udendørs belægninger og græsarealer.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner