Alexandra Instituttet i Århus skal hjælpe med sikre visualiseringer

 NCC har anmodet Alexandra Instituttet på Katrinebjerg om hjælp til at sikre præcise visualiseringer af byggeprojekters indpasning i bybilledet. Det sker som udløber af erfaringerne fra Bruun’s Galleri, der er opført i præcis den højde, som er fastsat i lokalplanen, men som kom til at tage sig anderledes ud i bybilledet end vist på de visualiseringer, der blev udført under byggeriets planlægning. Problemstillingen kom overraskende for NCC Property Development, der stod for udviklingen af hele projektet. Da først en og siden flere visualiseringer af Bruun’s Galleri viste sig ikke at stemme med det billede, der opstod efterhånden som byggeriet skred frem, har NCC efterkontrolleret problemet nøjere. Problemstillingen er, at man med de på det tidspunkt kendte metoder simpelthen ikke kan producere 100 % sikre visualiseringer ved at indsætte nye bygninger i digitale fotos fra bybilledet. Det præcise fotosted, højden der fotograferes i samt objektivets brændvidde og zoomindstilling spiller ind, og giver netop den type unøjagtigheder, som blev erfaret med Bruun’s Galleri. Kort sagt er problemstillingen at få computerbilleder og virkelighed til at passe sammen. Bedre muligheder dog på vej, idet digitale bymodeller vil gøre det praktisk muligt at visualisere nye bygninger med billeder, der ganske nøje viser resultatet, som det bliver i praksis. Netop den type modeller og brugen af dem udvikles der på i ”Center for Interaktive Rum og Bygninger”, under Alexandra Instituttet i IT-byen Katrinebjerg. Derfor har NCC nu anmodet ”Center for Interaktive Rum og Bygninger” under ledelse af professor Kaj Grønbæk, Aarhus Universitet om at assistere NCC med at fastsætte standarder for hvordan præcise visualiseringer kan sikres ved fremtidige byggerier. NCC så gerne, at der blev indført fælles normer for myndigheder og hele byggebranchen om kravene til visualiseringer. Indtil problemet er løst, må visualisering opfattes på samme måde som tidligere tiders håndtegnede skitser. Altså noget, der giver et vist indtryk, men ikke foregiver at vise virkeligheden præcist og forpligtende.Også arkitekterne, der udførte visualiseringerne for Bruun’s Galleri for NCC, er godt tilfredse med initiativet. Morten Smidt og Kim Herforth Nielsen fra de to arkitektfirmaer bag konsortiet Fællestegnestuen, som har skabt Bruuns Galleri, Smidt Hammer & Lassen & 3XNielsen ser frem til at få rådighed over metoder, der kan sikre vellignende visualiseringer i fremtiden.  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner