Amtssygehus bygges om for 163 millioner kroner

NCC skal frem til 2009 udføre en gennemgribende ombygning af Amtssygehuset i Glostrup. Dermed færdiggør NCC den største bygningsrenovering i Københavns Amt nogensinde. Opgaven udføres i tæt partnering-samarbejde med en kontraktsum på 163 millioner kroner. Selv om NCC bygger om, er sygehuset hele tiden i stand til at behandle alle patienter.

Fra starten af næste år skal NCC modernisere de to centrale behandlingsbygninger på Amtssygehuset i Glostrup. Efter seks år med håndværkere i sengeafsnittene er NCC valgt til at gøre den store ombygning og modernisering af sygehuset færdig. Københavns Amt gav NCC den 163 millioner store opgave med at renovere bl.a. operationsstuer, dagkirurgi, skadestue og diagnostiske afsnit for radiologi og klinisk fysiologi. – Den medicinske teknologi har udviklet sig kolossalt, siden hospitalet blev bygget i 1950’erne. Bygningerne er løbende blevet opdateret, men nu er der brug for en gennemgribende renovering, der sikrer, at vi kan opretholde et højt kvalitetsniveau i sygdomsbehandlingen rigtig mange år frem i tiden, siger sygehusets direktør Klaus Lunding. NCC vandt opgaven med det økonomisk mest fordelagtige tilbud i en EU-licitation. Ud af et samlet moderniseringsbudget for hele sygehuset på 700 millioner kroner, er der afsat 163 millioner kroner til renovering af i alt 13.000 kvadratmeter i de to behandlingsbygninger. Siden 1998 er hospitalets fire sengeafsnit moderniseret, og NCC er nu i gang med at projektere renoveringen af behandlingsbygningerne. Alle tekniske installationer i de elektronik- og udstyrstunge hospitalsafsnit skal udskiftes. Lofter og gulvbelægninger skiftes stort set overalt, lige som der nogle steder flyttes vægge og døre. Der bliver malet over alt, og når NCC er færdig med opgaven, fremstår hospitalet igen indbydende. – Opgaven er speciel, fordi der stilles høje krav til installationerne i behandlingsbygningerne. Ud over el- og VVS-arbejde skal vi blandt andet udføre installationer til gas-, ilt-, røntgen-, mammografi- og scannerudstyr, siger projektleder Jesper Holst Lehn, NCC Construction Danmark A/S. For at opnå det bedste resultat foregår projekteringen i et partnering-samarbejde mellem NCC, sygehuset, bygherren Københavns Amt, Creo Arkitekter og ingeniørfirmaet Birch og Krogboe. – Ved tæt dialog med entreprenør og rådgivere i projekteringsfasen får vi lagt fundamentet til et godt byggeri. I fællesskab finder vi frem til de bedste løsninger, og dermed tilføres byggeriet i sidste ende en højere kvalitet, siger projektleder Birgitte Kähler Nielsen fra Københavns Amts tekniske forvaltning. Partnering er en struktureret samarbejdsform, hvor kunde, rådgivere, arkitekt og entreprenør i fællesskab løser byggeopgaven. Partnering er baseret på et tillidsfuldt samarbejde, hvor alle spiller med åbne kort, og hvor alles fagkundskaber supplerer hinanden gennem hele byggeprocessen. Glostrup Sygehus fortsætter med at behandle det samme antal patienter under byggeriet, der er færdigt i 2009. Derfor er renoveringen af de to bygninger inddelt i etaper, som tillader hospitalet at opretholde den nødvendige behandlingskapacitet. FAKTA om modernisering af behandlingsbygning Øst og Vest på Amtssygehuset i Glostrup: Adresse: Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup Kunde: Københavns Amt Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S Kontraktsum: 163 mio. kr. Arkitekt: Creo Arkitekter A/S Ingeniør: Birch og Krogboe A/S Samlet byggeri: 13.000 kvadratmeter Byggeperiode: 2006 til 2009 Yderligere oplysninger: Projektleder Jesper Holst Lehn, telefon 20 33 21 45, pressekoordinator Niels Møller, telefon 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S. Sygehusdirektør Klaus Lunding, telefon 43 23 23 00, Amtssygehuset i Glostrup. Projektleder Birgitte Kähler Nielsen, telefon 43 22 28 75, Københavns Amts tekniske forvaltning. Arkitekt Jørgen Petersen, telefon 21 28 68 66, Creo Arkitekter A/S.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links