Bedre forhold til selvhjulpne sygehuspatienter

NCC opfører patienthotel og boliger for Viborg Amt og Boligselskabet Viborg. 31. august er der rejsegilde på byggeriet.

Sygehus Viborg kan om kort tid tilbyde en del af patienterne bedre fysiske rammer. NCC er i fuld gang med at opføre to otte etager høje bygninger lige ved siden af sygehuset. Den ene af de nye bygninger indeholder boliger til Boligselskabet Viborg og den anden bliver patienthotel for sygehuset. – Her vil patienterne kunne få en helt anden oplevelse af at være indlagt på sygehuset, end hvis de skulle være på en traditionel sengestue. De kommer til at bo i et fredeligt og roligt hotelmiljø med farver på væggene og grønne planter på gangene i stedet for hvide sterile omgivelser, forklarer hotelchef Susanne Tylvad, Viborg Sygehus. Patienthotellet – der er beregnet for patienter, som i høj grad er selvhjulpne – indrettes under hensyntagen til allergivenlighed og funktionalitet med enkelt og dobbeltværelser - og restaurant i tagetagen. – Hotelopholdet er et godt alternativ til de patienter, som er helt eller delvist selvhjulpne. De får en høj grad af frihed og service, de kan have de pårørende omkring sig og ved at fremme velværet kan ophold på patienthotellet i nogle tilfælde være med til at gøre indlæggelsestiden kortere, forklarer Susanne Tylvad. Pleje og behandling vil som hidtil foregå på sygehuset og varetages af sygehusets personale. NCC har nu rejst de to forbundne råhuse i deres fulde højde og er i gang med at mure facaderne op. Patienthotellet forventes taget i brug sidst i december måned. – Vi har forholdsvis kort tid til at gennemføre så stort et byggeri, men vi gør en ekstra indsats for at koordinere arbejdet, så det bliver så effektivt som muligt. Byggeriet skrider hurtigt fremad, så vi skal nok blive færdige til tiden. For eksempel har vi besluttet at montere færdige baderumskabiner, hvilket er en både bedre og hurtigere løsning end at lave dem på stedet, siger projektleder Lene Faber, NCC. Patienthotel og boliger opføres som det første led i den nye lokalplan for Søndersø Parken, der har en eftertragtet udsigt over søen. Boligselskabet Viborg har allerede udlejet flere end halvdelen af de 30 moderne lejligheder, der opføres i bygningen ved siden af patienthotellet. – Det bliver pæne velindrettede lejligheder med en fantastisk beliggenhed og udsigt. De lejere, som melder sig inden første oktober, får oven i købet en ekstra mulighed for selv at bestemme over indretning og materialer i for eksempel køkken og stue, siger direktør Gunner Grangaard fra Boligselskabet Viborg, som glæder sig over at se, hvordan byggeriet tager form. De to forbundne huse opføres i lyse gule/grå blødstrøgne teglsten, der danner homogene murflader afbrudt af vinduesfelter og glasbånd. Karnapper skyder sig ud fra bygningskroppen over terræn med natureloxerede vinduesrammer og espalierlister i træ. Der bliver desuden plads til 72 biler i en parkeringskælder, som bygges ind i terrænet. INVITATION: Redaktionen indbydes til at deltage i rejsegildet på patienthotellet og boligerne onsdag den 31. august klokken 14 på byggepladsen ved Søndersøparken i Viborg. FAKTA om patienthotel og almene boliger i Viborg: Adresse: Søndersøparken, Viborg Bygherre: Viborg Amt og Boligselskabet Viborg. Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter AS Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S Kontraktsum: Cirka 57 mio. kr. Arkitekt: Arkitema KS Ingeniør: Carl Bro as Rådgiver, drift og vedligeholdelse: ISS Facility Services Samlet byggeri: 8.600 kvadratmeter Heraf P-kælder: 2.100 kvadratmeter Byggeperiode: Primo 2005 til primo 2006 Yderligere oplysninger: Projektleder Lene Faber, tlf. 40 27 64 99, pressekoordinator, Niels Møller, tlf. 39 10 35 77, NCC Construction A/S. Sygehuschef Jens Anton Dalgaard, 89 27 25 52. Sygehus Viborg Direktør Gunner Grangaard, tlf. 86 62 18 44, Boligselskabet VIBORG.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links