Børnehave med "papirflyvertag"

Et nyt og anderledes børnehavebyggeri skyder i øjeblikket op i Søndersø Kommune, hvor mange unge tilflyttere med børn har øget behovet for børnehavepladser.  Den nye børnehave på Mejerivej består af to traditionelle og enkle bygningskroppe, som elegant bindes sammen af en trekantet mellembygning med en skrånende overdækning. "Det er et meget spændende byggeri, som lever op til kommunens ønske om et funktionelt, fleksibelt og moderne børnehavebyggeri. Den anderledes udformning giver mange gode kvadratmeter, som tilgodeser både børnene og personalet," siger borgmester Erik Hansen, Søndersø Kommune. Byggeriet har været udbudt i en "omvendt" licitation, hvor seks entreprenører kom med forslag til en ny børnehave til cirka 4,5 millioner kroner. Vinderprojektet er udviklet af NCC Construction Danmark A/S, som også står for udførelsen af byggeriet. Vi fik mange gode forslag, men valgte det interessante projektet fra NCC, fordi det har en god økonomi og matcher kommunens krav til en moderne børnehavne med store, fleksible opholdsrum og gode forhold for personalet, siger Erik Hansen.  Mellembygning med inspiration fra papirflyver "NCC bygger børnehaven i totalentreprise, og den får et areal på cirka 500 kvadratmeter fordelt på to plan. Bygningerne vil falde naturligt ind i omgivelserne med træbeklædning på de lave vægge og facader i teglsten på de høje vægge," siger projektleder Henning Kolind, NCC. Børnehaven er klar til indflytning til sommer og afløser to andre institutioner. Den får plads til i alt 66 børn, hvilket giver en betydelig udvidelse af antallet af børnehavepladser i kommunen. Hovedindgangen er placeret i den trekantede mellembygning, som med sin skrånende og tilspidsede tagkonstruktion giver associationer om en kæmpe papirflyver, siger arkitekt Thomas Buhl, Arkitektfirmaet Arne Birk Nielsen.    Den karakteristiske tagkonstruktion er synsmæssigt friholdt fra de øvrige bygninger med et vinduesbånd, så "papirflyveren" ser ud til at svæve frit i luften. "Vi har tegnet et iøjnefaldende byggeri, som med NCC's erfaring og kompetence kan bygges til en fornuftig pris. Det spændende i projektet er midterbygningen, der i princippet blot er en overdækning mellem de høje ydervægge i de to traditionelle bygninger. Det giver et interessant udtryk og flere kvadratmeter uden at vælte økonomien i projektet," siger Thomas Buhl. Flere kvadratmeter til børn og personale Indgangen til børnehaven er placeret ved spidsen af "papirflyveren", hvor tagkonstruktionen er lavest. Herfra er der adgang til det store fællesareal, som modsat indgangen bliver bredere og højere og afsluttes med et 40 kvadratmeter stort vinduesparti ud mod legepladsen. Det store fællesareal er tænkt som børnenes torv, hvor der hele tiden vil være mange aktiviteter i gang. Fra indgangen i midterbygning er der adgang til de to tilstødende bygninger, som rummer gaderobe, opholds- og personalerum. De to traditionelle bygninger har begge ensidig taghældning og er højest ind mod midterbygningen.   Taghældningen gør det muligt at etablere en 1. sal i cirka halvdelen af byggeriet, og den plads udnyttes til personale- og møderum samt depot. På den måde får børnene bedre plads i stueetagen, siger Thomas Buhl. I stueetagen er der opholds- og funktionsrum til børnene, og der er mulighed for indretning af et mindre værksted.  Der bliver gode adgangsforhold fra børnehaven til den velfungerende legeplads på grunden, hvor der tidligere har ligget en børnehave.  Den eksisterende legeplads bevares så vidt muligt i sin nuværende form. Der etableres endvidere en vandskulptur, som i regnvejr vil blive forsynet med regnvand fra spidsen af "papirflyveren".

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner