Brændt skole tæt på genopbygget

Indvielsen af den nye Østfløj er en milepæl i genopbygningen af Møllevangskolen efter den tragiske brand i 2003. NCC istandsætter og udbygger skolen, som med vidensbrønde for alle skolens elever bliver en af Danmarks IT-førende skoler.

NCC har færdiggjort opførelsen af Møllevangskolens nye østfløj, som fredag den 27. maj bliver indviet af elever og ansatte på skolen samt rådmand for skole og kultur Torben Brandi Nielsen, Århus Kommune. Den cirka 1.800 kvadratmeter nybyggede fløj skal fremover huse eleverne fra skolens børnehavneklasse til 3. klasse og skolefritidsordningen, der i to år har holdt til i midlertidige pavilloner ved skolen. - Indvielsen af den nye østfløj er en milepæl i genopbygningen af skolen efter branden, og vi har længe set frem til at tage den i brug, siger viceskoleinspektør Jens Mathiasen fra Møllevangsskolen. I fløjen får de yngste elever ud over nye klasselokaler adgang til et fælles opholdsområde med køkken. Det er desuden meningen, at der senere skal etableres en vidensbrønd i fællesområdet. En stor interaktiv computerskærm bygges ind i fællesrummets gulv. Ved at trykke på skærmen - for eksempel ved at gå på den - kan man styre computeren og dermed kan vidensbrønden benyttes til at koble læring og opgaveløsning med fysisk aktivitet og leg. NCC har bidraget økonomisk til etaberling af vidensbrøndene. - Vi får langt bedre faciliteter i den nye fløj, end vi havde i den gamle. Det hele er indrettet til den pædagogik, man bruger i dag. Der bliver mulighed for gennemgang mellem klasselokalerne og et fælles opholdsareal, så man for eksempel kan organisere undervisningsaktiviteter på tværs af klasserne, siger Jens Mathiasen. Møllevangskolens gamle østfløj brændte i januar 2003 ned til grunden. Efterfølgende vandt NCC i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen totalentreprisekonkurrencen om genopbygningen af skolen med et projekt, der tager udgangspunkt i idéen om en Grøn Byskole. Den nye skole får således et åbent miljø, mange planter, god udsigt og let adgang til de nærliggende grønne områder. Efter færdiggørelsen af den nye fløj er NCC i fuld gang med en gennemgribende renovering af skolens gamle hovedbygning, der blandt andet omfatter indretningen af nye undervisnings- og administrationslokaler. Til juni begynder anden etape af byggeriet, som består af et centralt glashus i tre etager og to mindre bygninger til faglokaler samt renovering af skolens gamle vestfløj. Den heftige byggeaktivitet i og omkring skolen gennemføres sideløbende med de mange undervisnings- og fritidsaktiviteter, der fortsætter gennem hele byggeperioden. Byggeriet koordineres løbende med skolen, så det er til mindst mulig gene for brugerne. - Vi har haft et fantastisk samarbejde med NCC. Det er professionelle folk, som er lette og fleksible at arbejde sammen med, siger Jens Mathiasen. NCC’s projektleder Projektchef, Bo Lagerberg, har i otte år primært beskæftiget sig med erhvervsbyggeri for NCC. Den 37-årige ingeniør og rørsmed har blandt andet deltaget i opførelsen af flere markante bygninger i Århus: Bruuns Galleri, Nobelparken og Mærsk Logistics på Århus Havn. Indbydelse Redaktionen indbydes hermed til at deltage i indvielsen af Møllevangskolens nye østfløj fredag den 27. maj klokken 11. Fakta om genopbygningen af Møllevangskolen: Beliggenhed: Møllevangs Allé 20, 8210 Århus V Bygherre: Århus Kommune Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S Anlægssum: 44 millioner kroner Arkitekt: Arkitema K/S Rådgivende ingeniør: Viggo Madsen A/S Samlet byggeri: 7.200 kvadratmeter Heraf nybyggeri: 3.125 kvadratmeter Byggeperiode: Oktober 2004 til november 2005 Yderligere oplysninger: Projektleder Bo Lagerberg, tlf. 24 88 77 88, pressekoordinator Niels Møller, tlf. 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S. Viceskoleinspektør Jens Mathiasen, tlf. 87 44 71 71, Møllevangskolen Århus

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia