Byggeriet går sammen om fælles standarder

Samarbejde om Digital Konvergens i byggebranchen Syv af byggeriets aktører har indgået aftale om at fremme indførelsen af fælles stan-darder for fremtidige byggeprojekter. Standarderne omfatter bl.a. en fælles struktur for e-mails og digitale tegninger. Initiativet er et vigtigt skridt på vejen mod realiseringen af Erhvervs- og Boligstyrelsens vision for Det Digitale Byggeri i Danmark. Som en del af aftalen forpligter initiativtagerne sig til at arbejde for, at standarderne udbredes i hele branchen. Syv af den danske byggebranches aktører har indgået samarbejde om indførelsen af fælles standarder i byggeriet under arbejdstitlen Digital Konvergens. Målet er at skabe bedre betingelser for samarbejde i hele branchen - og dermed bedre og billigere byggeri, som kommer både branchen og kunderne til gode. Samarbejdet omfatter i første omgang fælles standarder for: Projektstruktur (web) E-mail Digitale mangellister CAD-lagstruktur Tegningsstandard Beskrivelsesstandard Disse er alle baseret på standarder, som er udviklet af branchen gennem bips (byggeri, informationsteknologi, produktivitet, samarbejde) - se evt. www.bips.dk. Introduktionen af standarderne kan følges i en række såkaldte frontløberprojekter. Her vil udvalgte opgaver i udvalgte virksomheder blive udført med anvendelse af standarderne. De opnåede resultater og erfaringer fra frontløberprojekterne vil løbende blive stillet til rådighed for pressen og alle branchens aktører. Initiativet er diskuteret med Praktiserende Arkitekters Råd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri og bips, som alle bakker op om samarbejdet. De syv virksomheder, som har givet hinanden håndslag på at investere i udvælgelse og indførelse af de bedst egnede standarder, er Carl Bro Gruppen, COWI A/S, Hoffmann A/S, MT Højgaard A/S, NCC Construction Danmark A/S, Rambøll Danmark A/S og Skanska Danmark A/S. Yderligere information:Projektleder Erik Arnbak, e-mail: information@digitalkonvergens.dk, tlf.: 26 31 02 02 Adm. dir. Birgit W. Nørgaard, Carl Bro Gruppen www.carlbro.dkAdm. dir. Klaus H. Ostenfeld, COWI A/S www.cowi.dkAdm. dir. Torben Bjørk Nielsen, Hoffmann A/S www.hoffmann.dkAdm. dir. Kristian May, MT Højgaard A/S www.mthojgaard.dkAdm. dir. Søren Ulslev, NCC Construction Danmark A/S www.ncc.dkAdm. dir. Søren Holm Johansen, Rambøll Danmark A/S www.ramboll.dkAdm. dir. Klaus Steen Mortensen, Skanska Danmark A/S www.skanska.dk Syv af den danske byggebranchens aktører har givet hinanden håndslag på at indføre fælles standarder for fremtidige byggeprojekter. Her ses de adm. direktører bag initiativet (fra venstre): Klaus Steen Mortensen, Skanska, Søren Ulslev, NCC, Søren Holm Johansen, Rambøll, Birgit W. Nørgaard, Carl Bro, Klaus H. Ostenfeld, COWI, Kristian May, MT Højgaard og Torben Bjørk Nielsen, Hoffmann.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner