Danmarkshistorisk tunnelboring på Østerbro

Som den første entreprenør i Danmark har NCC Construction gennemført en særlig slags mikro-tunnellering for at gøre plads til den kommende metroudvidelse i København.

En specielt modificeret boremaskine – en AVN1600 TB med tryksat front og en udvendig diameter på ca. to meter – måtte tages i brug, da NCC forleden skulle gøre klar til at omlægge en vandledning, der ligger i vejen for den kommende gangtunnel mellem Østerport Station og den fremtidige metrostation.

Ni til 11 meter under jorden kværnede boret sig støt frem og tilbagelagde i alt 60 meter i løbet af en uge, indtil den endelig brød frem i dagens lys torsdag eftermiddag til stor glæde for det otte mand store sjak.

”Det er første gang, man anvender boret på denne måde. Dybden af boringen betyder, at der er meget grundvand omkring os. Derfor blev boret modificeret med en lukket front og selve boringen sat under tryk, for ellers var røret blevet fyldt med vand og mudder,” forklarer Rasmus Rasmussen, projektleder i NCC.

Da boret ikke er selvkørende, var man nødt til at bygge den nye rørledning lidt ad gangen bag boremaskinen og med 60 tons tryk fra to enorme cylindere skubbe både bor og rør fremad gennem undergrunden.

”Det er selvfølgelig tungt arbejde, men rørets diameter er lidt mindre end boret, og så giver vi det godt med ’bananmos’, så det hele glider lidt nemmere,” forklarer Rasmus Rasmussen.

Hverken presset bagfra eller vægten af de 10 meter jord og bygninger oven på er i øvrigt noget problem for røret, som kan klare helt op til 600 tons tryk.

Den nuværende vandledning i seks meters dybde, som skal flyttes, er en del af udligningssystemet mellem de gamle voldanlæg og forbinder Østre Anlæg med Kastelgraven, sådan at regnvand kan slippe ud i Øresund.

Ingen skatte men alligevel arkæologisk interesse

Boret knuser alt på sin vej til en tennisbolds størrelse, så affaldet fra boringen har bestået af sand, mudder og stenskærver. Alligevel har københavnske arkæologer haft stor glæde af NCC’s gravearbejde.

”Da vi gravede ud til skakten, dukkede der fundamenter fra den gamle port til Østerbro op, som arkæologerne var forbi og kigge på. De kunne også bruge det dybe hul til at studere aftegningerne af de mange lag i byens volde, som de blandt andet kunne bruge til at tidsfæste, hvornår industrialiseringen i København helt præcist fandt sted,” fortæller Rasmus Rasmussen.

Den vedlagte fotoserie bedes venligst krediteret til fotograf Dalibor Sandic.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2010 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links