Dialog med kommuner om offentligt-privat samarbejde

Offentligt-privat samarbejde er vejen frem, hvis den danske velfærd skal være både bedre og billigere. Privat vej-entreprenør tager initiativ til dialogmøder med kommuner om fremtidens offentligt-private samarbejde.

Kommunalreformen stiller ikke alene nye krav til kommunerne, men også til de private leverandører. NCC Roads, som er landets største vej-entreprenør, vil nu gå nye veje for at forbedre kvaliteten af det danske vejnet. NCC Roads inviterer nu samtlige af landets nye, 98 kommuner til dialog-møder i forbindelse med, at kommunerne overtager ansvar fra amterne for nogle af landets mest trafikerede veje. Målet er et mere sikkert, billigere og bedre vejnet samtidig med, at der skabes et tættere offentligt-privat samarbejde. – For NCC er det ikke nok kun at lave en aftale og så køre ud med asfalten. Daglig drift og vedligehold af vejarealerne hører også til NCC’s serviceydelser. Vi vil ikke blot være leveringsdygtige i effektive hænder og fødder – men også i gode hjerner. Vi vil tænke kvalitativt bedre. Og det skal ikke være dyrere, siger Thomas Rask Jensen, administrerende direktør, NCC Roads A/S. NCC tager nu initiativ til konkrete handlinger og større visioner i det offentligt-private samarbejde. Thomas Rask Jensen pointerer, at der skal være noget at hente for begge parter og i særdeleshed borgerne, som bruger og betaler for vejnettet. – Vi må levere vores del af den gode tænkning i det her samfund. Det er udmærket, at vi kan spare kommunerne for penge på vej-området – men vi skal også frem med vores ideer til bedre forhold for borgere og trafikanter. Vi har blandt andet meninger om støjdæmpning, holdning til æstetik og indsatser for bedre kommunikation omkring vejene, siger Thomas Rask Jensen. Udlicitering – eller offentligt-privat samarbejde – er et af de store emner for regeringen, der for nylig har ansporet kommunerne til tættere samarbejde med erhvervslivet. På vej-området – og specielt indenfor den daglige drift - er der penge at hente for det offentlige, det viser danske og udenlandske analyser. Både de økonomiske vismænd og OECD er enige om retningen.. – Pengene er i sig selv en god grund for kommunerne til at opprioritere samarbejdet med de private på vej-området. Men vi ser også de nye og større kommuner som centre for ny tænkning inden for de tekniske områder – og vi vil gerne vise, at en privat partner også kan levere sit til visionerne siger Thomas Rask Jensen. Thomas Rask Jensen påpeger bl.a., at NCC Roads leverer en social profil, når virksomheden overtager kommunale medarbejdere i forbindelse med udlicitering. – Vi skal yde vores til et rummeligt arbejdsmarked – og det skal ske uden meromkostning for kommunerne. Visionære veje handler for os også om at være en ligestillet partner på alt det, der er uden om asfalten, siger Thomas Rask Jensen. – Vi har ekspertise på vej-området. Derfor kan vi levere inspiration, visioner og dugfriske øjne på kommunens opgaver. Det er blandt andet grunden til, at vi tager initiativ til dialogmøderne med kommuner landet over, fortæller Thomas Rask Jensen. Yderligere oplysninger: Administrerende direktør Thomas Rask Jensen, NCC Roads A/S, telefon 79 96 23 23

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links