Eric van Egeraat og NCC foreslår 10 meter lavere byggeri på Krøyers Plads

Arkitekt Eric van Egeraat og NCC foreslår en reduktion taghøjderne på det boligprojekt, der i øjeblikket er under politisk behandling i Københavns Kommune.

- Med ændringsforlaget giver det ikke mening at tale om højhusbyggeri. Samtidig bevares projektets kvaliteter, som i modsætning til traditionelt karrebyggeri gør det muligt på en gang at opføre cirka 140 nye boliger midt i byen og samtidig skabe en fælles offentlig plads ned til havnen, siger direktør Allan Jørgensen, NCC Construction Danmark. - Vi har fulgt debatten og de fleste indvendinger har drejet sig om højder. Derfor har vi arbejdet på en alternativ løsning, som reducerer byggehøjderne. For at bevare alle kvaliteter i projektet - ikke mindst for de, der skal bo i det - har det taget noget tid at finde en arkitektonisk og teknisk løsning på hvordan bygningerne kan skaleres ned, siger Allan Jørgensen. Forslaget medfører, at det meget omtalte tagspir på 55 meter bliver 10 meter lavere og i stedet foreslås bygget med en tagryg 45 meter over terræn. De 45 meter svarer til lige godt halvdelen af højden op til det øverste af kuglen på Vor Frelser Kirke, som sidder i 88 meters højde. Også de øvrige bygninger reduceres. NCC og Eric van Egeraat mener, at forslaget på god vis afspejler en del af de indvendinger, der har været mod højderne på boligbyggeriet. Med de foreslåede ændringer bliver især bygningerne ud mod Strandgade reduceret. - Jeg er meget tilfreds med forslaget, som nu ganske vist er lavere, men stadig lever op til de oprindelige intentioner og er loyalt mod det forslag, der i sin tid vandt arkitektkonkurrencen, siger arkitekt Eric van Egeraat Vedlagte tegning viser de oprindelige og ændrede højder i sammenligning med to markante bygninger på Christianshavn, Dansk Arkitekturcenter og Vor Frelser Kirke. Der er desuden udarbejdet en ny skalamodel, som viser lokalområdets samspil med de ændrede byggehøjder. Yderligere oplysninger Direktør Allan Jørgensen, telefon 39 10 39 10 eller pressekoordinator Niels Møller, telefon 39 10 35 77, NCC Construction Danmark

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia