Fokus på indtjeningen gav godt halvår for NCC Construction Danmark

  NCC Construction Danmark A/S fortsætter med at tjene penge på det pressede bygge- og anlægsmarked. Virksomhedens halvårsresultat viser en vækst i driftsresultatet trods en lidt lavere omsætning end i samme periode sidste år. I alt var nettoomsætningen i første halvdel af 2003 på 2.122 mio. (mod 2.283 i 2002). Driftsresultatet (EBIT) steg til 69 mio. (mod 50 mio. i 2002). Det danske bygge- og anlægsmarked har været vigende i første halvår af 2003, og NCCs markedsanalyser forudser et fortsat fald på ca. 2 % årligt frem til 2006. NCC har, i erkendelse af dette, fastholdt strategien fra 2000, som dikterede en kraftig skærpelse af virksomhedens fokus og frasalg eller lukning af ikke-overskudsgivende aktiviteter. Den samlede medarbejderstab er siden 1. januar 2000 beskåret med godt en tredjedel, samtidig med at der er stillet høje krav til indtjeningen på samtlige forretningsområder. ”- Vores strategi har givet tydelige positive resultater både sidste år og i dette års første halvdel”, siger Søren Ulslev, administrerende direktør i NCC Construction Danmark A/S. ”- Lige som resten af branchen lever vi med den lave aktivitet, som resulterer i færre ordrer, men vi har ikke slækket på indtjeningskravene. Det har betydet, at vi har måttet sige nej til ordrer, hvor vi ikke kunne tjene penge. I stedet har vi satset hårdt på boligmarkedet og byggerier i partnering, hvor der er en positiv markedsudvikling”. NCC har til dato gennemført over et halvt hundrede bygge- og anlægssager i partnering - dvs. i partnerskab mellem bygherre, entreprenør, arkitekt og rådgiver. NCCs erfaringer viser, at i partneringsager bliver byggerierne færdige til tiden, prisen holder og der sker markant færre arbejsulykker. Der er endog eksempler på, at byggerierne bliver billigere end forudsat og færdige før tiden, og NCCs erfaringer viser, at indtjeningen på partneringsager generelt ligger over indtjeningen på lignende sager, som gennemføres på traditionel vis. Partnering er ét af elementerne i den byggepolitik for Staten, som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen fremlagde den 14. august. På boligområdet bygger NCC enfamilieshuse, række- og punkthuse og lejlighedskomplekser. Strategien for byggeri og salg af ejerlejligheder forudsætter ikke mindst en satsning på de allermest attraktive beliggenheder. Men samtidig har NCC udvidet sine aktiviteter til også at omfatte boliger til børnefamilier, hvor kvalitet går hånd i hånd med en konkurrencedygtig pris, som for eksempel i Roskilde, Dragør og Ørestad samt på forskellige placeringer i Jylland. Foto af administrerende direktør Søren Ulslev kan rekvireres hos Kate Rist, NCC, tlf. 3910 3595, e-mail ktr@ncc.dk    

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner