Første etape af I/S Reno-Nords ovnliniebygning klar til aflevering

NCC Construction Danmark afleverer den 26. marts første etape af I/S Reno-Nords nye ovenliniebygning. Det fælleskommunale affaldsselskabs nye forbrændingsanlæg til 680 mio. kr. er landets mest moderne og miljøvenlige, når det tages i brug i 2005.  Skærpede miljøkrav og større affaldsmængder har skabt behov for den nye ovnlinie til I/S Reno-Nord i Aalborg. Ovnen erstatter to af de eksisterende ovne og kan forbrænde 20 tons affald i timen, det øger I/S Reno-Nords samlede kapacitet med godt 20 procent. "Projektet omfattende etablering af den nye ovnlinie, nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger. Vi afleverer byggeriet etapevis til Reno-Nord efter en stram tidsplan, og den nye ovnhal er som planlagt færdig nu", siger projektchef Kim Hjortshøj Dalsgaard, NCC Construction Danmark A/S.   NCC varetager byggeentreprisen, som omfatter al beton- og anlægsarbejde og beløber sig til knap 44 mio. kr. Selve ovnen til cirka 380 mio. kr. leveres af Babcock & Wilcox Vølund Aps, LAB S.A. og B+V Industritechnik GmbH. Allerede midt i april afleverer NCC byggeriets næste etape, som omfatter affaldssiloerne. Turbinehallerne afleveres til juni og den resterende del af byggeriet til september 2004.   Markant profil For at rumme både ovn og luftrensningsanlæg bliver den nye ovnliniebygning 40 meter høj. De store facader brydes på forskellig vis for at give bygningen et let og bølgende udtryk, som står godt til horisonten. Betonvæggene i bunden af bygningen males sorte, mens midterpartiet beklædes med lyse metalplader. Øverst afsluttes bygningen med et vandretliggende vinduesbånd i profilglas. "De eksisterende bygninger ved forbrændingsanlægget renoveres i forbindelse med projektet, så det samlede kompleks fremstår som en helhed med en markant profil og et nyt og lyst udseende", siger Kim Hjortshøj Dalsgaard.   Den nye ovn bliver en klar gevinst for miljøet. Røgen fra forbrændingsanlægget renses væsentligt bedre end tidligere, og samtidig opnås en markant bedre udnyttelse af energien i affaldet. I dag kan cirka 80 procent af den udviklede energi ved affaldsforbrændingen i de eksisterende ovne omdannes til elektricitet og fjernvarme. Når den nye ovn tages i brug i 2005, kommer energiudnyttelsen helt op på 98 procent. Kapaciteten på forbrændingsanlægget svarer til, at det kan forsyne cirka 16.000 parcelhuse med elektricitet og dobbelt så mange med fjernvarme. I/S Reno-Nord - der ejes af kommunerne Arden, Dronninglund, Hals, Sejlflod, Skørping, Aabybro og Aalborg - behandler 130-140.000 tons affald om året fra i alt 225.000 mennesker.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner