Første spadestik til grøn byskole

Møllevangskolen i Århus forvandles til grøn byskole, når der tages første spadestik til genopbygningen af den fløj, der brændte for snart to år siden. NCC virkeliggør det grønne projekt, der vandt totalentreprisekonkurrencen om den bedste genopbygning af skolen. Eleverne på Møllevangskolen i Århus kan se frem til at gå i en skole med moderne fysiske rammer, nye faglokaler, et åbent miljø med mange planter og god udsigt til de grønne områder omkring skolen. Først skal skolen dog igennem en forvandling, der varer et år og officielt sættes i gang af rådmand for Magistratens 4. Afdeling, Torben Brandi Nielsen, med det første spadestik den 25. oktober. Genopbygningsprojektet bærer titlen "Møllevangsskolen - den grønne byskole" og tager udgangspunkt i de grønne arealer - fodboldbaner og Botanisk Have - som omgiver skolen. Forvandlingen til grøn byskole sker i respekt for Møllevangskolens oprindelige særpræg: "For at bevare de eksisterende kvaliteter opføres den nye østfløj i én etage og i materialer og proportioner, der nænsomt tilpasser sig den oprindelige struktur og det arkitektoniske udtryk. Både vest- og østfløjen brydes af ankomsttorve, der udadtil fremstår som grønne bygningselementer. Her anvendes espalierer og klatreplanter, som understreger skolens grønne karakter," fortæller arkitekt Glenn Elmbæk, Arkitema. Skolen får et nyt fællesområde, et "væksthus" med store vinduespartier, som i tre etager skyder ud i skolegården fra midterfløjen. Her skal der være pædagogisk servicecenter med bibliotek og åbne torveområder. I tilknytning til væksthuset skal der desuden opføres to lavere bygninger, som rummer nye værkstedsområder. Både de yngste elever og mellemtrinnet får trygge og overskuelige rammer i skolens to fløje. I den nye østfløj får indskolingen og SFO'en til huse, mens mellemtrinnet kommer til at bo i den eksisterende vestfløj. I hver af de to fløje bliver der et "grønt" bygningselement på tværs, og her er de lokale torve centrum for både det sociale og faglige liv i kvartererne. Udskolingen vil residere på midterfløjens mellemste etage, hvor der bliver tæt kontakt til skolens dynamiske fællesområde. Fra de ældste elevers torv bliver der endvidere direkte forbindelse til det pædagogiske servicecenter i væksthuset. Projektet på Møllevangskolen er meget mere end bygninger. Det første spadestik er også starten på udvikling af interaktive læringsrum i samarbejde med Århus Universitet og en række private virksomheder: "Det er meningen at etablere såkaldte vidensbrønde, som tænker undervisning, fysisk rum og IT på en helt anden måde end hidtil. Der er tale om et udviklingsprojekt, som jeg forventer mig meget af. Anvendelse af gulve og vægge i interaktive former giver en helt ny dimension til læringsmiljøet. Til gavn for Møllevangskolen, men på sigt også på andre skoler og virksomheder og hele IT-vækstmiljøet," siger Torben Brandi Nielsen. Enstemmigt kåret som bedste projektProjektet fra NCC blev i første omgang udvalgt sammen med fire andre forslag i en prækvalifikations-runde med 19 bud. I den omvendte licitation, hvor det gjaldt om at skitsere et projekt inden for en samlet anlægssum på 44 mio. kr., blev forslaget fra NCC enstemmigt valgt som det bedste til genopbygning af Møllevangskolen. Dommerpanelet bestod af fem repræsentanter fra Møllevangskolen, fem repræsentanter fra Århus Kommune med rådmand for Skoler og Kultur Torben Brandi Nielsen i spidsen samt to arkitekter. I begrundelsen for valget hedder det: "Visionen er den lille skole i den store skole, en struktur sammenlignelig med byens. Hvert af de tre trin udgør et selvstændigt kvarter med torve. Forslagsstilleren ønsker at styrke det grønne prædikat ved at åbne et tættere samspil mellem ude og inde, så de landskabelige omgivelser bliver nærværende overalt på skolen. Placeringen af væksthuset som pædagogisk servicecenter i den gamle skolegård og opdelingen af denne i mindre udendørs undervisningsarealer samt fagmiljøer i sidebygningen giver en harmonisk sammenhæng mellem inde- og uderum." Fakta om Møllevangskolen - den grønne byskoleBeliggenhed:Møllevangs Allé 20, 8210 Århus VKunde:Århus KommuneTotalentreprenør:NCC Construction Danmark A/SSamlet anlægssum:44 mio. kr.Arkitekt:Arkitema K/SRådgivende ingeniør:Viggo Madsen A/SBygherrerådgiver:DK2 BygherrerådgivningSamlet byggeri:7.200 kvadratmeterHeraf nybyggeri:3.125 kvadratmeterByggeperiode:Oktober 2004 - november 2005

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links