Fremtidsorienteret hovedsæde med fokus på funktion og miljø

 Med det nye firmadomicil i Sdr. Borup ved Randers har Tulip Food Company fået en både nutidig og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på funktionalitet og godt arbejdsmiljø. Domicilet er et eksempel på kontorbyggeri efter alle moderne principper for indretning, som sikrer optimale rammer for medarbejdernes trivsel og dermed virksomhedens udvikling og væks - Det er en meget flot og velfungerende bygning, som lever op til vores ønsker og giver mulighed for at skabe et godt arbejdsmiljø med et sundt indeklima, siger personaledirektør Hanne Grønborg, Tulip Food Company. Hun var med i den arbejdsgruppe, som opstillede virksomhedens krav til det nye domicil, før byggeprojektet blev sat i gang. Nu er byggeriet færdigt, og siden april har flere end 200 medarbejdere flyttet arbejdspladsen til de nye lyse lokaler. Her samler forædlingsvirksomheden administration, salg, service og dele af kvalitetsafdelingen fra adresser i Brabrand, Viby J, Vejle og Aalborg. - De nye, flotte omgivelser giver et løft i medarbejdernes hverdag, og det at vi sidder samlet giver en ekstra inspiration i det daglige arbejde, siger Hanne Grønborg. Lyst og funktionelt kontormiljøDet nye hovedsæde indvies 23. maj og er opført i totalentreprise af NCC Construction Danmark A/S, som i øjeblikket bygger et centrallaboratorium på 2.000 kvadratmeter til Tulip Food Company samme sted. Her vil koncernen på et senere tidspunkt samle den løbende mikrobiologiske og kemiske kontrol af alle produkter. - Tidligere sad medarbejderne geografisk spredt, hvilket ofte var en hindring for udviklingen af det naturlige sociale miljø. Løsningen af opgaver ansigt til ansigt letter mange arbejdsgange og forbedrer samtidig det kollegiale samvær, siger Hanne Grønborg. Ved at bringe op mod 250 medarbejdere sammen i det 6.000 kvadratmeter store domicil opnår Tulip Food Company også andre fordele. Rent praktisk spares eksempelvis meget transporttid mellem møder. Det fælles hovedsæde kommer dermed til at virke som en dynamo, der skaber teamwork og øger den fælles arbejdsglæde i de fleksible storrumskontorer med mulighed for indretning med enkeltmands- og gruppeopstillinger efter ”new office”-princippet. Kollegialt samvær i flotte rammerDomicilet består af tre kontorafsnit, som er knyttet sammen af en central midterbygning. Fra en gennemgående tre etager høj foyer med ovenlys i midterbygningen er der via trapper og elevatorer adgang til alle etager. - Foyeren binder det hele sammen og giver lys og luft til bygningen. Den er sammen med kantinen et naturligt offentligt rum i bygningen, hvor der hele tiden er masser af liv og aktivitet, og hvor ansatte eller gæster mødes af de indbydende omgivelser, siger arkitekt MMA Jan Krogh, KS Arkitekter A/S i Aalborg, som har tegnet domicilprojektet. Alle vægge i foyeren er udført i stål og glas og danner en naturlig overgang til den lyse kantine, som i lighed med foyeren er et af bygningens sociale opholdsrum for medarbejderne. Kantinen er indrettet, så den også kan anvendes til foredrag eller møder med op til 300 deltagere. - Foyeren og kantinen giver sammen med arbejdspladsens øvrige rammer medarbejderne mulighed for en anderledes form for kollegialt samvær, som er meget vigtig for et godt arbejdsklima. Det er også én af grundene til, at vi har etableret et motionsrum i de nye lokaler, siger personaledirektør Hanne Grønborg. Også siddegrupper på alle etager og tekøkkener er med til at skabe rammerne for en velfungerende arbejdsplads. Flot udsigt over dalsænkning Tulip Food Company’s nye hovedsæde ligger på en skrånende grund i det smukt bakkede landskab i Sdr. Borup. Indvendigt er væggene vandskurede mens den udvendige facaden er opført i gul-orange mursten. Store horisontale vinduesbånd giver medarbejderne optimal udsigt ud over den grønne dalsænkning mod Randers og sikrer samtidig lysindfald i alle rum. Glaspartier i kontorernes skillevægge giver det naturlige lys adgang til alle lokaler og gør bygningen transparent. - Vores mål har været at skabe en både nutidig og fremtidsorienteret bygning, som med sin fine placering i det smukke landskab er et markant domicil for Tulip Food Company, siger arkitekt Jan Krogh. Med placeringen tæt ved motorvej E45 har virksomheden endvidere fået gode til- og frakørselsforhold for både de ansatte og virksomhedens gæster.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links