Gadespejl fuldender Nobelparken

Med kunstværket "Gadespejlet" af Torben Ebbesen fuldender NCC opførelsen af Nobelparken i Århus. Udsmykningen er en gave fra NCC til byggeriet. "Med gaven vil vi gerne markere, at mere end 10 års arbejde med udvikling af projektet og opførelse af byggeriet er afsluttet. Gaven udtrykker koncernens glæde over det gode samarbejde undervejs og det opnåede resultat, siger sektionsdirektør Jesper Krogh, NCC. "Gadespejlet" er et billede af omgivelserne midt i omgivelserne. Det placeres i cirka seks meters højde på hjørnet af Psykologisk Institut og er noget større, end de spejle, vi tidligere kendte, idet målene er 7,5 meter gange 2,2 meter og 70 cm i dybden. "Gadespejlet" består af en lyskassekonstruktion i glas og rustfrit stål, hvori 50 neonrør oplyser et sort-hvidt bygningsmotiv. På selve bygningshjørnet er der monteret et firesidet spejlprisme i hele billedets højde. Prismet spejler både bygningsmotivet og det omgivende rum. Det vender mod syd og reflekterer solens lys, så den modstående bygning virker som en solursflade. Torben Ebbesen, der debutterede i 1971, er en central inspirator for installationskunsten. Som underviser, forhenværende formand for Statens Kunstfonds Billedkunstråd (1987-89) og i kraft af sit arbejde for at involvere nye avantgardekunstnere i gruppen Ny Abstraktion, som han var medstifter af i 1976 - samt meget mere - har han haft væsentlig indflydelse på kulturlivet siden 1980'erne. Nu kan århusia-nerne og ikke mindst de mange, som har deres daglige gang i Nobelparken, glæde sig over hans værk, som forventes at gøre hjørnet til et træfpunkt og vendingen "vi mødes under "Gadespejlet..." til en del af hverdagen i det unge miljø. 10 år undervejsNobelparkens historie tog sin begyndelse, da NCC midt i 1990'erne købte "Barnowgrunden", hvor der tidligere var tømmerhandel. De nye planer for den attraktive grund i krydset mellem Randersvej og Nordre Ringgade i Århus blev udviklet i tæt samarbejde mellem NCC Property Development, Arki-tektfirmaet C. F. Møller og ingeniørfirmaet COWI A/S. Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S købte projektet, og i 1997 begyndte NCC at bygge de første af i alt 10 store bygninger langs Randersvej og Nordre Ringgade. "Vi har været meget glade for samarbejdet med NCC om Nobelpark-projektet," siger direktør Jørgen Andersen fra Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S. "For os var det en stor sag at gå i gang med, også selv om det skete etapevis. Men projektforløbet har hele vejen igennem været præget af en meget fin kemi mellem de involverede, og resultatet er da også blevet særdeles vellykket, synes vi selv. For Aarhus Universitet betyder Nobelparken løsningen på nogle påtrængende areal- og strukturbehov tæt på Universitetsparken, så også her har vi kunnet konstatere stor tilfredshed med byggeriet. I det store kompleks havde vi udpeget nogle centrale steder til kunstnerisk udsmykning, som vi håbede at få realiseret hen ad vejen. Gaven fra NCC er i den sammenhæng en dejlig overraskelse, og netop ideen med "Gadespejlet" er ualmindeligt velvalgt på den centrale plads, det har fået. Sidste etape af Nobelpark-projektet var opførelsen af bygningerne til Psykologisk Institut og Den So-ciale Højskole bag randbebyggelsen med til- og frakørsel via en intern vej, opkaldt efter professor Jens Christian Skou fra Århus Universitet, som i 1997 modtog Nobelprisen i kemi. De to bygninger er i seks etager og smukt forbundet af to transparente mellembygninger i to etager. Mellembygningernes lette konstruktioner i stål og glas skaber en spændende kontrast til de mere mas-sive hovedbygninger i røde teglsten. I den ene mellembygning er der etableret et auditorium midt i den store foyer, og herover er tagets hældning udnyttet til at skabe en tagterrasse, der også kan fungere som udendørs auditorium. Der er i alt 56.000 kvadratmeter inklusive kældre i Nobelparken, som også omfatter flere erhvervs-virksomheders domiciler.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner