Granitbrud tilbage til naturen

Udsendt som en fælles pressemeddelelse fra Bornholms Regionskommune og NCC. Nu er det endegyldigt slut med at bryde granit i et af Danmarks ældste og mest kendte stenbrud. NCC og Bornholms Regionskommune er ved at udarbejde en plan for, hvordan det tidligere Hasle Granits stenbrud i Ringebakkerne kan gives tilbage til naturen og udlægges som rekreativt område. Efter 115 år ender en lille stump af den moderne bornholmerhistorie. Sammen med Bornholms Regionskommune er NCC ved at udarbejde en plan for, hvordan de store granitbrud i Ringebakkerne kan få en ny fremtid som natur- og fritidsområde. "Vi har haft en god og idérig debat lokalt om, hvordan området kan anvendes. I løbet af de-batten har der desværre været røster, som har sået tvivl om, hvorvidt vi hos NCC har tænkt os at følge den plan, vi selv er med til at udarbejde. Derfor vil jeg gerne præcisere, at NCC selvfølgelig ikke har tænkt sig at holde fast i vores ret til at bryde granit i området, når først der foreligger en vedtaget plan for området," siger regionschef Knud Sommer Nielsen, NCC Råstoffer A/S. NCC har overfor Bornholms Regionskommune erklæret, at virksomheden gerne opgiver rettighederne til at bryde granit i området. I 2002 åbnede Folketinget mulighed for, at NCC's brydningsrettigheder kunne fortsætte frem til 2028. Det er de rettigheder, NCC har besluttet at afskrive, når der foreligger en plan for området i de gamle brud.  "Vi skal selvfølgelig ikke bryde mere granit i Ringebakkerne. Vi deler Regionskommunens ønske om, at området skal tilbage til naturen som rekreativt område," siger Knud Sommer Nielsen."Som en konsekvens er det dermed endegyldigt slut med indvindingen, og vi står nu tilbage med efterbehandlingen. Som følge af et fortsat godt samarbejde med Bornholms Regionskommune og de interesserede borgergrupper vil vi om få år kunne levere et spændende område til Regionskommunen, befolkningen og turisterne," siger Knud Sommer Nielsen. Bornholms Regionskommune er tilfreds med NCC's ensidige udmelding om at afgive rettighederne til at udvinde granit i området. "Vi ser NCC´s frafald af rettighederne til at søge om en ny råstofindvinding som endnu et eksempel på det gode samarbejde mellem Bornholms Regionskommunes virksomhed Natur & Miljø, de forskellige folkelige organisationer og NCC. Granitbruddet er et monument over en del af Bornholms historie. Med en fornuftig efterbe-handling og en god plejeplan vil området i fremtiden blive et utroligt særpræget og attraktivt stykke Bornholm til glæde for bornholmere og vores turister," siger Leif Olsen, formand for Regionskommunens udvalg for teknik og miljø. Hasle Granit har tidligere udvundet op til 450.000 ton smuk, bornholmsk granit fra bruddene i Ringebakkerne om året. NCC bryder stadig granit i bruddet ved Rønne, hvorfra der årligt udvindes 250.000 ton, som anvendes som bestanddel i NCC Roads produktion af beton og asfalt på Bornholm og i det øvrige Danmark. Området med det 115-årige stenbrud i Ringebakkerne skal i samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og NCC udlægges til rekreativt område.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links