Handicap ingen hindring ved brand

I tilfælde af brand står personer med handicap ofte over for flere udfordringer end resten af befolkningen. Det er dog ikke tilfældet i Handicaporganisationernes Hus, hvor brugerne selv kan redde sig ud uanset deres funktionsnedsættelse

Den 12. december blev Danske Handicaporganisationers nye kontordomicil – også kendt som Handicaporganisationernes Hus eller Verdens Mest Tilgængelige Kontorhus – indviet i Høje Taastrup. Bygningen er unik i verden, idet den rummer den største samling af innovative løsninger inden for tilgængelighed og handicapvenlighed i en kontorbygning set til dato. Dette gælder naturligvis også på brandområdet.

I forhold til sikkerhed i tilfælde af brand kategoriseres bygninger i seks forskellige gradbøjninger eller anvendelseskategorier, hvor kategori 1 omfatter personer, der ved egen hjælp kan redde sig ud og kategori 6 bl.a. omfatter personer, der ikke selv kan evakuere sig. Med andre ord udtrykker kategoriseringen, hvor nemt bygningens brugere har ved selv at redde sig ud, hvis der forekommer en brand.

”Fra start af var vi ikke i tvivl om, at Handicaporganisationernes Hus skulle være kategori 1, selvom mange af husets brugere på grund af funktionsnedsættelser normalt ville blive henført til kategori 6. Men det giver jo ikke nogen mening at opføre det mest tilgængelige og ligeværdige kontorhus, verden endnu har set, og så trække på skuldrene og sige: ’Det må brandvæsnet ordne’, hvis der skulle opstå brand,” forklarer projektchef for byggeriet Erik Vibe Pedersen fra NCC Construction.

”Derfor skulle vi bare finde en løsning, så husets brugere ikke alene til dagligt oplever et dejligt og tilgængeligt kontorhus men også har den tryghed i tilfælde af brand, at så kan de selv redde sig i sikkerhed uden at være afhængig af hjælp, der kan være mange minutter undervejs,” fortsætter Erik Vibe Pedersen.

Safe zones og redningselevatorer

Men hvordan laver man et brandalarmerings- og evakueringssystem, der er tilpasset alle otte forskellige handicaps, som er repræsenteret blandt brugerne af Handicaporganisationernes Hus? Hvordan kan fx en døv person høre alarmen, og hvordan skaber man en flugtvej, der ikke kræver både syn og perfekt motorik?

Løsningen blev et innovativt system, hvor hele projektteamet med ingeniørfirmaet NIRAS i spidsen virkelig tænkte ud af boksen.

”Alarmeringen sker på flere forskellige måder – ud over lyden er der fx også blinkende lys og pop-up beskeder på brugernes computerskærme, så man sikrer, at alle brugere bliver varslet,” fortæller projektchef i NIRAS og brandrådgiver Frederikke Ekstrand Schmidt.

”Flere steder i huset er der etableret såkaldte safe zones, hvor der i tilfælde af brand skabes et overtryk, idet der blæses luft ind, hvilket holder røgen væk. I disse safe zones kan brugerne samles og herfra enten selv redde sig ud eller afvente evakuering,” fortæller Frederikke Ekstrand Schmidt videre.

Normalt er det strengt forbudt at anvende elevatorer i tilfælde af brand, fordi der er en risiko for, at de sætter sig fast på grund af eksempelvis strømsvigt, så passagererne bliver fanget. Men i Handicaporganisationernes Hus er det faktisk meningen, at man skal bruge elevatorerne til at evakuere bygningen – de er specielt bygget til at fungere sikkert selv under en brand.

Grundig instruktion er nødvendig

Alle kontorbygningens brugere bliver grundigt instrueret i, hvordan brandalarmen fungerer og evakueringen foregår, således at de er trygge, uanset hvilken situation, der måtte opstå.

”Vi er rigtig stolte af, hvordan vi har fået skruet den her løsning sammen. Som med så mange andre detaljer i det her hus har vi fået en uvurderlig sparring med Danske Handicaporganisationers brugergruppe, og det er rigtig tilfredsstillende at konstatere, at man sagtens kan lave et stort kontorhus i flere etager, som er lige så brandsikkert for personer med en funktionsnedsættelse som for alle mulige andre,” slutter Erik Vibe Pedersen.

Fakta om tilgængelighed og Handicaporganisationernes Hus

  • Der er 600.000 personer i Danmark med funktionsnedsættelse af den ene eller anden karakter. Den andel svarer til 10 procent af arbejdsstyrken! Denne gruppe mennesker risikerer reelt udelukkelse fra arbejdsmarkedet, fordi størstedelen af bygningsmassen i Danmark ikke lever op til basale lovkrav om tilgængelighed for alle.
  • Funktionsnedsættelse drejer sig fx om kørestolsbrugere, gang- arm- og håndhandicappede, blinde og svagtseende, døve og hørehæmmede, mennesker med allergi eller astma, udviklingshæmmede og mennesker med læsevanskeligheder.
  • Handicaporganisationernes Hus er på 12.600 kvadratmeter og opført på en grund lige op ad Høje Taastrup Station. Byggeriet blev indviet den 12. december kl. 12 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe.
  • Domicilet er opført i totalentreprise af et team bestående af entreprenørvirksomheden NCC Construction, Cubo Arkitekter, arkitektfirmaet Force4, arkitektfirmaet Møller & Grønborg samt ingeniørfirmaet NIRAS.
  • Læs mere på http://www.handicaporganisationerneshus.dk/

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, presseansvarlig, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia