Københavns Kommune engageret i udviklingen af Krøyers Plads

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune er optaget af, hvad der skal ske på Krøyers Plads. Udvalget er i gang med at behandle den såkaldte startredegørelse, som er startskuddet til den nye lokalplan for Krøyers Plads

På udvalgets møde mandag d. 20. juni var der ros til mange dele af redegørelsen, og der var samtidig et ønske om at komme endnu tættere på processen.

Interessen skaber grundlag for spændende byudvikling

Hos NCC hilser projektudviklingschef Claus Skytte interessen velkommen.

”Både under forløbet med 3 workshops for borgere i foråret og nu med kommunens diskussioner, kan vi se, at der er meget stor interesse for at få en god udvikling på Krøyers Plads. Det er vi glade for, fordi det giver os det rette grundlag til at skabe et rigtigt godt projekt. Uden engagement og konkrete input fra både borgere og kommunen kan vi ikke lave den spændende byudvikling, som vi gerne vil have på Krøyers Plads,” siger Claus Skytte.

Politikerne fra Teknik- og Miljøudvalget var positive over for den proces, der har været med borgerinddragelse i forbindelse med det nye projekt. Næste fase er, at NCC skal konkretisere en række skitser omkring selve arkitekturen. Derefter skal Teknik- og Miljøudvalget diskutere sagen igen, og så kan selve processen omkring lokalplanen gå i gang.

NCC regner med, at tidsplanen fortsat betyder, at der kan vedtages en lokalplan sommeren 2012, så det konkrete byggeri kan gå i gang i slutningen af 2012.

Visioner for byggeriet

NCC har tidligere fastlagt fem visioner for byggeriet på Krøyers Plads:

- Byggeriet skal være af høj kvalitet med bæredygtige løsninger på bl.a. klimaområdet

- Projektet skal være med til at løfte udviklingen af København og Christianshavn

- Arkitekturen skal være visionær og dimensioneres, så den svarer til det omkringliggende bybillede

- Der skal være stor fokus på adgang til og udnyttelsen af vandet, kajområder mv.

- Projektet skal laves i tæt dialog med borgerne

Der er nedsat en følgegruppe med deltagelse af 3 naboer/borgere og repræsentanter fra bl.a. Christianshavns Lokaludvalg og Lejerbo, som skal følge byggeprojektet tæt i de kommende år. Oplysninger om følgegruppen medlemmer og deres arbejde vil fremover kunne følges på projektets hjemmeside www.krøyersplads.dk

For yderligere information kontakt venligst:

Claus Skytte, Projektudviklingschef, NCC Property Development A/S

Telefon +45 60 40 15 86

Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, Danmark

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.
I 2010 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2.200 ansatte. NCC Property Development udvikler og sælger kommercielle ejendomme på udvalgte vækstmarkeder i Norden, Baltikum og St. Petersborg.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links