Kransen til tops over sidste etape af Nobelparken

  Torsdag den 16. januar klokken 13 går rejsegildekransen til tops over sidste etape af Nobelparken. De tre bygninger på i alt 22.135 etagekvadratmeter inkl. kælder inde bag randbebyggelsen langs Nordre Ringgade og Randersvej over for Århus Universitet har nået fuld højde, og totalentreprenøren NCC Danmark arbejder planmæssigt frem mod færdiggørelsen af ét af de helt store byggeprojekter i Århus på i alt cirka 56.000 etagekvadratmeter inkl. kælder. Allerede midt i 90’erne banede NCC vejen for projektet gennem køb af "Barnow-grunden". NCC udviklede projektet - i samarbejde med Arkitektfirmaet C.F. Møller I/S og Cowi - og fik godkendt en ny lokalplan for det store område. I 1996/97 blev der forhandlet med Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, FEAS, der er et datterselskab af Aarhus Universitets Forskningsfond. Resultatet blev, at FEAS købte projektet, og at NCC som totalentreprenør skulle stå for den etapevise opførelse af Nobelparken, som den tidligere trælastgrund nu blev døbt. Tæt samarbejde mellem NCC og bygherrenI første omgang blev de 10 store huse i randbebyggelsen opført. De er nu hjemsted for blandt andre Aarhus Universitet, ingeniørfirmaet COWI A/S og revisionsfirmaet Pricewaterhouse-Coopers. Herefter fulgte tre huse med studielejligheder inde bag randbebyggelsen. Den tredje og sidste etape, som nu kan fejre rejsegilde og skal stå færdig om cirka et år, bliver hjemsted for Psykologisk Institut under Aarhus Universitet samt Den Sociale Højskole i Aarhus. Bygningerne opføres i seks plan plus kælder, og de forbindes af to mellembygninger i to plan. Foruden bibliotek, auditorium, lokaler til undervisning- og administration indrettes blandt andet fælles kantine for uddannelsesinstitutionerne, P-kælder og tagterrasser. - Der har været tale om et tæt fælles løb mellem os, NCC og arkitekten fra et tidligt tidspunkt i projekterne. Samarbejdet har været langvarigt og godt, siger Jørgen Andersen. Universitetet glæder sig især over, at Psykolgisk Institut får moderne faciliteter. Instituttet har nemlig holdt til i midlertidige og nedslidte lokaler i Risskov siden 1960’erne. Samtidig får instituttet adresse tæt på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, som det tilhører. Beliggenheden tæt ved Den Sociale Højskole vil styrke det faglige samarbejde mellem de to institutioner. Massivt og let byggeri Nobelparkens arkitektur tilpasser sig det eksisterende miljø med Universitetets og Århus Kommunehospitals markante fritstående gavle. Og det har et moderne udtryk med vinduesbånd, der bevæger sig om hushjørnerne og store glaspartier, der kæder blokkene i randbebyggelsen sammen. - Blandingen af henholdsvis massive facader af tegl og lette, transparante glasfacader kendetegner alle bygningerne i Nobelparken. Det giver et åbent og imødekommende udtryk, siger arkitekt Jens Fjord Thomsen, Arkitektfirmaet C.F. Møller I/S. Mellembygningerne, der kæder de tre nye huse sammen, bliver transparante og vil indeholde fælles funktioner som receptioner, kantine, læse- og opholdspladser med videre. I den ene mellembygning indbygges et auditorium som en solitær bygningskrop i bygningen. Mellembygningerne udlægges som store, luftige fællesarealer, der danner forbindelse mellem de tre store bygninger. Tagfladerne på mellembygningerne udlægges blandt andet til opholdsareal. Samlet bliver der tale om et meget spændende byggeri, hvor funktionerne blandes på en utraditionel og attraktiv måde.  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner