Kvartalsregnskab fra NCC Construction Danmark A/S

Kvartalsregnskab januar-marts 2004 fra NCC Construction Danmark A/S NCC's danske bygge-, anlægs- og boligaktiviteter, samlet i NCC Construction Danmark A/S, viser resultatforbedring i første kvartal og en ganske svag tilbagegang i omsætningen sammenlignet med samme periode sidste år. I byggebranchen er indtjeningen i 1. kvartal traditionelt lavere end i de øvrige kvartaler. Af NCC AB's regnskab for første kvartal 2004 fremgår det, at NCC Construction Danmark A/S nåede et driftsresultat (EBIT) på 4,9 millioner kr. mod 0,8 millioner kr. i samme periode sidste år. Resultatforbedringen skal ses i lyset af, at der har været en svag tilbagegang i omsætningen til 929 millioner kr. fra 993 millioner kr. i samme periode sidste år. "Selvom byggemarkedet i Danmark stadig er i stagnation, oplever vi alligevel markant øget aktivitet på boligmarkedet, hvor NCC også i Danmark spiller en stadigt større rolle," siger administrerende direktør Søren Ulslev, NCC Construction Danmark A/S. Ordreindgangen i NCC Construction Danmark A/S var i kvartalet på 915 millioner kr. mod 624 milli-oner kr. samme periode sidste år. Stigningen skyldes først og fremmest øget efterspørgsel på boliger, dels i eget regi og dels øget andel i boligbyggerier for andre. Den samlede ordrebeholdning svarer til 7,5 måneders produktion for NCC Construction Danmark A/S. Samlet set opnåede NCC's danske aktiviteter - i selskaberne NCC Construction Danmark A/S, NCC Roads A/S, NCC Property Development A/S og NCC International Denmark A/S - en tilbagegang i kvartalsomsætningen til 1.209 millioner kr. fra 1.280 millioner kr. i samme periode sidste år. For hele NCC-koncernen er der tale om en forbedring af kvartalets driftsresultat, som landede på -119 millioner SEK mod -391 millioner SEK året før. Omsætningen faldt til 8.239 millioner SEK fra 8.631 millioner SEK i samme periode sidste år. Læs hele NCC AB's regnskabsrapport for 1. kvartal 2004 her.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner