Mediehus fuldender byplan nær Odense centrum

  Gravemaskinerne har netop sat grabberne i jorden til dét, der vil blive ét af de mest markante byggerier i Odense centrum i nyere tid. Projektet giver Fyens Stiftstidende et moderne, arkitektonisk smukt og spændende mediehus i hjertet af byen. Samtidig fuldender det den plan, der blev lagt ved opførelsen af Banegårdscentret. NCC Property Development A/S har stået for projektudvilklingen, og huset opføres af NCC Construction Danmark A/S i totalentreprise med Rambøll som rådgivende ingeniør. Det er tegnet af S&I arkitekter A/S i Odense og får fire etager over jorden på i alt 6.500 kvadratmeter samt kælder i to etager på i alt 3.200 kvadratmeter. Bygherre er Nordania Leasing, og den samlede investering udgør knap 100 mio. kr., som omfatter både mediehus, grund og p-kælder. "Ikke alene byrådet men hele den odenseanske befolkning har store forventninger til byggeriet, som set fra byens side skal opfylde fire formål: Runde Kongens Have af, skabe Banegårdspladsen, forskønne hele området i form af spændende arkitektur og skabe gode P-muligheder for både biler og cyklister. Vi har fuld tillid til, at projektet kan opfylde alle fire formål, og vi glæder os meget til, det er færdigt," siger rådmand for teknik og miljø i Odense Kommune, Søren Møller. Moderne mediehusFyens Stiftstidende, der udkom første gang i 1772 og dermed er landets tredjeældste avis, får med byggeriet et topmoderne mediehus. Huset giver os de bedste rammer for både avisen og de mange nye aktiviteter, vi er gået ind i, siger ansvarhavende chefredaktør Egon Tøttrup. I løbet af de seneste år har avisen gennemgået en proces, som har sat fokus på kernevirksomheden - indsamling og formidling af nyheder - samt effektiviseret driften. "Avisen er fortsat vores flagskib, og den findes også i en internetudgave. Endvidere er vi gået ind i den nye internetportal Fyn.dk samt Radio 3," siger Egon Tøttrup. Det nye mediehus' centrale beliggenhed er med til at muliggøre yderligere to aktiviteter, nemlig en lysavis og et såkaldt mediarium, hvor blandt andet den fynske ungdom kan lære om medier. "Med beliggenheden lige over for Banegårdscentret, vil det være meget nemt at komme til og fra mediariet," siger Egon Tøttrup. NCC bandt trådene sammenAnvendelsen af grunden over for Banegårdscentret i Odense har været en omdiskuteret sag, som både politikere og de ansatte i forvaltningen ifølge Søren Møller har brugt "rigtig meget" tid på. Efter sommerferien sidste år kom NCC Property Development på banen, og det førte til, at der blev indgået en aftale mellem grundens tidligere ejer, Skanska, Odense Kommune og NCC. "Vi påtog os forpligtelserne til at udarbejde et projekt, som giver byen et nyt offentlig rum i form af Banegårdspladsen, 800 cykel p-pladser og 79 offentlige p-pladser til biler," fortæller direktør Bent Skovsen, NCC Property Development. Samtalerne med Fyens Stiftstidende resulterede i det nye mediehus, som avisen lease'er af Nordania Leasing. Efter en del tilpasninger af den nye lokalplan for området kunne Odense Byråd den 11. februar stemme ja til planen, og et langt sagsforløb havde fået en optimal afslutning. Fra banegård til bymidteS&I arkitekter har tegnet mediehuset, som bliver et spændende arkitektonisk element i bymidten, og som også spiller flot op til stedet og sammen med omgivelserne. "Vi har trukket mediehusets hovedfacade med indgangsparti tilbage fra Østre Stationsvej for at skabe en forplads og et opholdsareal, der samlet vil danne Banegårdspladsen. Huset placeres på et cirka 80 cm højt plateau med et sammenhængende trappeanlæg mod Banegårdscentret og Kongens Have. Dermed skabes en glidende overgang fra centret til bymidten," siger arkitekt Mette Fredskild fra S&I Arkitekter. Det fire etager høje mediehus består af to bygningskroppe, der samler sig om en "spalte", som leder lys ned i midten af komplekset. I "spalten" placeres den åbne trappe, som vil udgøre det primære forbindelsesled mellem rum og etager. Når lyset ledes ned i midten af bygningen, kan der indrettes forholdsvis dybe rum til de store åbne kontorlandskaber ud mod Banegårdspladsen. På den øverste etage placeres kantinen, som får udgang til en tagterasse, hvorfra der er en storslået udsigt over Kongens Have og bymidten. I den øverste kælder på 2.500 kvadratmeter indrettes p-pladser samt cykelparkering til de 800 cykler tættest på Banegårdscentret. Den dybe kælder på 700 kvadratmeter bliver depot og teknikrum for Fyens Stiftstidende. 1.000 læs jordBygningen udføres hovedsageligt af betonelementer med en skalmur af rødbrune teglsten. Hovedfacaden bliver i glas med markante lodrette aluprofiler, og huset får fladt tag. NCC er nu i fuld gang med den første udgravning. "I det 700 kvadratmeter store område, hvor den dybe kælder skal være, skræller vi i første omgang halvanden meter jord af. Herefter overlader vi pladsen til arkæologerne i uge 13," siger projektleder Henning Kolind, NCC. Arkæologerne under ledelse af museumsinspektør Jakob Tue Christensen vil blandt andet skabe overblik over forløbet af Odenses yngre voldgrav fra 1400-tallet. Det vil også vise sig, om der har boet folk i området i Middelalderen. Når de arkæologiske udgravninger er tilendebragt, graver NCC ud til hele kælderen, der på det dybeste sted bliver 6,5 meter. "Vi skal køre cirka 15.000 kubikmeter jord væk, og det svarer til cirka 1.000 lastbiler. Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan, for at vise hensyn, men de mange lastbiler - både nu og når vi skal have kørt materialer til - vil påvirke trafikken, som kan være ret tæt i netop dette område. Vi håber derfor på odenseanernes forståelse og tålmodighed," siger Henning Kolind. Færdigt på 13 månederSelve byggeriet starter officielt med første spadestik onsdag den 7. april, og byggeperioden vil strække sig over 13 måneder. Den 1. maj 2005 vil Fyens Stiftstidende få overdraget nøglen til det nye mediehus. "Lige efter påske går vi i gang med at støbe den dybe kælder, og i slutningen af juni begynder byggeriet over jorden. I november er huset oppe i fuld højde, og vi kan invitere til rejsegilde," fortæller Henning Kolind.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner