Minister lægger grundsten til sønderjysk storbyggeri

Mandag den 8. november lægger videnskabsminister Helge Sander grundstenen til det markante bygningskompleks på Sønderborg Havn, som i fremtiden skal huse Syddansk Universitet, forskere fra erhvervslivet og Sønderjyllands Symfoniorkester. NCC står for opførelsen af det 28.500 kvadratmeter store byggeri. "Et unikt miljø for forskning, udvikling, uddannelse og kultur. Universitet og forskerpark vil sætte nye standarder for, hvordan undervisningsmiljøer og privat forskning kan få gavn af hinanden." Sådan lyder visionen for det 28.500 kvadratmeter store bygnings-kompleks, tegnet af 3XNielsen, som NCC opfører på Sønderborg Havn for Sønderborg Kommune, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, Forskerpark Syd A/S og Fonden Sønderborg Koncertsal. Mandag den 8. november klokken 10 lægger videnskabsminister Helge Sander den første sten til byggeriet. Videnskabsministeren vil også - traditionen tro - placere en række genstande i et zinkrør, som loddes tæt og placeres under gulvet i den fremtidige studentercafé. Herefter giver han murerskeen videre til rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet, efterfulgt af adm. direktør Jørgen M. Clausen, Danfoss A/S, adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, amtsborgmester Carl Holst, Sønderjyllands Amt, og borgmester A. P. Hansen, Sønderborg Kommune. Det nye kultur- og videnscenter ligger med udsigt over det smukke Alssund, og i omgivelserne om-kring byggeriet skabes et nyt offentligt byrum med grønne områder og en spændende ny havnefront. Komplekset består af en række sammenbundne bygninger i fem og seks etager, der ligger som takker på en kam med smalle gavle ned mod sundet. Det færdige byggeri kommer til at bestå af undervisningslokaler, forskerkontorer og laboratorier til studerende og ansatte på Syddansk Universitet og forskere fra dansk erhvervsliv. Med det nye byggeri får forskerne blandt andet adgang til et rentrumslaboratorium i international klasse, der skal anvendes til udvikling af mikromekaniske chips. Alle erhvervslokalerne er allerede nu udlejet til blandt andre Mærsk Data Defence, Center For Software Innovation, Center for Procuct Development, Danfoss A/S og Fonden Syddanske Forskerparker. Endvidere bliver centret hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester, der får optimale akustiske forhold i en ny koncertsal og nye øvelokaler. Koncertsalen bliver på niveau med de bedste symfoniske sale i Danmark, og den ventes at tiltrække publikum fra hele det sydlige Jylland. Salen bliver bygget, så den også kan bruges til rytmisk musik. Sønderborg Kommune og Sønderjyllands Amt søger med investeringen i det nye videns- og kulturcenter at skabe et af Danmarks mest innovative erhvervsområder og styrke regionens position som et at-traktivt sted at bo. NCC vandt tidlig licitationNCC's entrepriser omfatter bygningsbasis, opførelse af råhuset og indvendig færdiggørelse. Arbejdet med at pilotere og støbe fundamentet er nu i fuld gang, så de første vægelementer planmæssigt kan monteres i uge 46. NCC vandt licitationen i et tidligt udbud ud fra kriterier om bedste økonomi, evne til at optimere pro-jektet og byggeprocessen og håndtering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. "Formålet med den tidlige licitation var at få en dialog med entreprenøren om, hvordan det var mest hensigtsmæssigt at skrue byggeriet sammen. Ofte har entreprenøren for eksempel en god fornemmelse af hvilke byggematerialer, det bedst kan betale sig at bruge lige nu. Udover at NCC's tilbud var det økonomisk mest fordelagtige, kunne NCC stille med en stærk proces og et stærkt team, som var virkelig kompetent til at rådgive bygherrerne. Og samarbejdet har levet op til alle de forventninger, vi har haft," siger Kim Herforth Nielsen fra arkitektfirmaet 3XNielsen, som udover at have tegnet projektet er totalrådgiver på byggeriet. "Den tidlige licitation giver os mulighed for at påvirke projektet, mens det endnu er på tegnebordet. Vi bearbejder projektet og regner os frem til mulige løsninger i god tid, inden byggeriet går i gang, så vi i samarbejde med bygherre og rådgiver kan optimere valget af materialer og udførelsesmetoder," siger projektleder Nicolai Schultz fra NCC. Arkitektur afspejler videndelingHusets arkitektoniske opbygning afspejler idealerne om deling af viden mellem de to grupper, som får deres daglige gang i bygningerne: Studerende og forskere på universitet og de private forskere fra erhvervslivet. De fælles funktioner bliver placeret i stueetagen, så alle studerende og ansatte skal be-væge sig derhen for at benytte dem. Integrationen af koncertsalen og Sønderjyllands Symfoniorkester medvirker til at skabe aktivitet og liv på den nye havnefront døgnet rundt. "Det er en helt ny måde at sætte tingene sammen på, som man vil se mere og mere - især i de mellem-store byer. Byggeriet kommer til at ligge smukt ud mod Alssund i et område af Sønderborg, som har været brugt meget lidt af byens borgere. Det er et stort byggeri i forhold til byens størrelse. Derfor har vi valgt at dele det op i mindre enheder med en serie af smalle gavle, der vender ud mod vandet. De enkelte dele bliver opført i en skala, der falder ind i Sønderborgs øvrige havnebebyggelser," forklarer Kim Herforth Nielsen. Bygningsfacaderne kommer i høj grad til at bestå af glas, der giver masser af dagslys og god mulighed for at kigge ud til alle sider - på by og på vand. "Det er interessant at være med til et så markant byggeri i landsdelen, som samtidig er spændende arkitektonisk - ikke mindst på grund af størrelsesordenen og de særlige funktioner som laboratorier og koncertsal," siger Nicolai Schultz. En stor del af NCC's byggeteam har netop deltaget i opførelsen af Danish Crowns storslagteri ved Horsens med et bruttoareal på 77.000 kvadratmeter. "80 procent af medarbejderne går igen på projektet i Sønderborg. Det giver nogle klare fordele, at holdet er godt sammentømret. Begge byggerier er store og komplekse. Derfor kan vi tage nogle erfaringer med fra det ene til det andet, også selv om de to projekter er meget forskellige," siger Nicolai Schultz. Det færdige videns- og kulturcenter skaber et nyt offentligt byrum med grønne områder og en spændende ny havnefront ud mod Alssund. Illustration: 3XNielsen Byggeriets website: www.storbyggeriet.dk Fakta om Syddansk Universitet og Forskerpark SydBeliggenhed:Sønderborg Havn ved stationenBygherrer:Forskerpark Syd A/S, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygnin-ger, Sønderborg Kommune, Fonden Sønderborg KoncertsalBygningsbasis, indvendig kom-plettering og råhus:NCC Construction Danmark A/SKontraktsum:230 mio. kr.Arkitekt og totalrådgiver:3XNielsen A/SGrundmodning, faceder og tekniske installationer:Arkil A/S, Skanska Alufacader A/S, Bravida Danmark A/SKoncertsal, akustik:Arup Acoustics, Arup Venue Consul-tancyLandskabsarkitekt:Schønherr LandskabByggeleder og bygherrerådgiver:Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/SIngeniør:Strunge & Hartvigsen Rådgivende Ingeniører A/S, Buro Happold Con-sulting EngineersSamlet byggeri:28.500 kvadratmeterByggeperiode:August 2004 - august 2006

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.