Mols Bjerge skyder op i Aarhus

Vinderen af sidste måneds vinterskole for arkitekt- og bygningskonstruktørstuderende blev et projekt, der vil rykke Mols Bjerge helt ind på Aarhus havn.

15 studerende dystede den 1. til 10. februar på både kreativitet og faglighed, da de konkurrerede om at skabe det bedste bud på et unikt og fremtidstænkende rum for enden af Pier 2 på De Bynære Havnearealer. Mandag den 5. marts kårede dommerkomiteen så vinderprojektet af vinterskolen, og selv om alle projekterne udviste stor originalitet, var der dog et, som dommerne faldt for.

Projektet ”Havnebakkerne”, skabt af de studerende Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly og Johanna Eckerdal, foreslår at skabe et bakket landskab med grus, græs, sand og siv på den åbne havneplads. I kombination hermed opføres en offentlig bygning, ”Netværksstedet”, hvor unge og gamle borgere kan mødes og ’game’ sammen. Bygningen skal samtidig fungere som et udstillingsrum for ny software, hvor brugerne af huset kan lære og hjælpe med at teste nye computerprogrammer.

Havnebakkerne skabes ved at omdanne Pier 2 til et kuperet landskab med bakker og lavninger, der skaber alsidighed og trækker Mols vilde natur helt ind i byen. For at understøtte byens bæredygtighedsstrategi foreslår de studerende meget opsigtsvækkende at anvende beplantning, der i symbiose med forskellige bakterier potentielt kan udskille ny energi, som kan opsamles og anvendes i husstande.

I begrundelsen for dommerkomiteens valg af vinderprojektet hedder det sig blandt andet:

”Holdet har med deres forslag til Havnebakkerne formået at skabet et projekt, der med udgangspunkt i det eksisterende steds vilkår og fysik med eksisterende materialer repræsenterer en enkel og bæredygtig grundholdning til at remodulere og etablere nye rumlige rammer og oplevelser”.

De to øvrige holds projektforslag var begge centreret omkring etableringen af parker på havneområdet og indeholdt også spændende tanker så som fx interaktiv lyssætning, termisk opvarmede bade og forskellige former for udstillingspladser i det offentlige rum.

Vinderprojektet bliver i løbet af foråret udstillet på Arkitektskolen og forskellige konferencer omkring byudvikling.

Læs mere om vinterskolen på www.ncc.dk/vinterskole og på www.facebook.com/vinterskole

Fakta om Vinterskolen

  • Blev afviklet fra 1. februar til 10. februar med kick-off den 30. januar. En dommerkomité kårede vinderprojektet den 5. marts.
  • Dommerkomiteen bestod af Gøsta Knudsen (Aarhus Kommune), Martin Manthorpe (NCC), Tom Nielsen (Arkitektskolen), Klaus Toustrup (Arkitektfirmaet C.F. Møller), Michael Kruse (Arkitektfirmaet C.F. Møller), Bo Riisbjerg Thomsen (Via University College).
  • Blev afholdt hos NCC på Sommervej 31C, 8210 Århus V.
  • Arrangørerne er NCC Construction, Aarhus Kommune ved Arealudvikling Aarhus, Arkitektfirmaet C.F. Møller, Arkitektskolen Aarhus og Bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College i Aarhus.
  • De 15 deltagere er arkitektstuderende på 7.-8. semester og bygningskonstruktørstuderende på 5. semester, som konkurrerer opdelt i tre hold med arkitekter og bygningskonstruktører på hvert hold.
  • De studerende blev udfordret ved at skulle arbejde sammen på tværs af traditionelle fagskel. De får gratis stillet den nyeste software til rådighed, så de blandt andet kan modellere deres forslag i 3D og derigennem redegøre for energi, bæredygtighed, miljøpåvirkning, mængdeberegninger og meget mere.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia