Multietnisk første spadestik til aktivitetscenter i Århus

Allerede inden det nye aktivitets- og kulturhus ved Gellerupparken i Århus har rejst sig så meget som en centimeter fra jorden, vil det være ramme om møde mellem mennesker på tværs af etnisk herkomst. Det sker, når første spadestik til det 3.000 kvadratmeter store byggeri tages onsdag den 6. oktober klokken 14. "Helt i tråd med husets fremtidige funktion - "mødested på tværs af alder, køn og nationalitet" - tages det første spadestik i fællesskab af to voksne fra lokalområdet, en dansk og en ikke-dansk, som arbejder med børn og unge," fortæller integrationskonsulent Søren Madsen fra Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning. Herefter er det børnenes tur til at være centrum i arrangementet. To børn fra Toushøjskolen, to fra Nordgårdskolen, et fra Lykkeskolen og et fra børnehaven, som får til huse i den nye bygning, giver hver en gave til byggeriet i form af noget, der relaterer sig til deres fritidsinteresse eller baggrund. "Til lejligheden har vi fået fremstillet en skattekiste, og her vil børnenes gaver til huset blive lagt ned sammen med billeder fra første spadestik. Kisten vil så blive åbnet, når centret fylder fem år," siger Søren Madsen. Maden til arrangementet er også noget ganske særligt, idet den tilberedes af arabiske og kurdiske kvinder fra området. Inden gæsterne få lov til at smage holdes taler af rådmand Torben Brandi Nielsen, Magistratens 4. Afdeling, rådmand og viceborgmester Flemming Knudsen, Magistratens 1. Afdeling, en repræsentant fra Brabrand Boligforening samt NCC. NCC bruger lokal arbejdskraft til byggerietMultiaktivitetscentret bygges af NCC for Århus Kommune og Brabrand Boligforening i den grønne kile mellem Åby Ringvej og Gudrunsvej ved Gellerupparken. Det vil indeholde faciliteter til idræt og andre fritidsaktiviteter, en café og en idrætsbørnehave. "Multiaktivitetscentret vil give hele området et løft og på sigt medvirke til at fremme integrationen af specielt områdets mange unge med en anden etnisk baggrund end dansk, idet vi også forventer, at centrets aktiviteter vil tiltrække unge med dansk baggrund fra såvel dette som andre områder i Århus," siger rådmand Torben Brandi Nielsen, Magistratens 4. Afdeling i Århus Kommune. "Der er lagt stor vægt på aktivt at involvere de kommende brugere af centret og områdets øvrige beboere i alt fra udviklingen af projektet til den fremtidige drift af aktivitetscentret. Som totalentreprenør har NCC eksempelvis forpligtet sig til at anvende lokal arbejdskraft i dele af byggeriet, så vi kan bidrage positivt til udviklingen af bydelen, der har en højere arbejdsløshed end resten af Århus Kommune," siger projekteringsdirektør Finn Mortensen, NCC. Projektet støttes af EU's Urbanprogram Multiaktivitetscentret, der indgår i det EU støttede Urbanprogram "Bydel i bevægelse", som har til formål at skabe en positiv udvikling i socialt belastede områder, kommer til at koste i alt 29 mio. kr. Århus Kommune bidrager med cirka 12 millioner kroner, EU's Urbanmidler støtter med syv millioner kroner, Brabrand Boligforening betaler fem millioner kroner, og de resterende fem millioner kroner kommer fra Lokale- og Anlægsfonden. NCC's projekt blev valgt blandt fem i en totalentreprisekonkurrence udskrevet af Århus Kommune. Det er tegnet af arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen. Huset kommer til at fremstå i lyse teglsten med store vinduespartier og fordeler sig landskabeligt på to niveauer. "De store lyse teglflader og vinduespartiernes klare åbninger giver plads til den mangfoldighed, som stedet vil blive rig på. Husets indre fremstår som et sammenhængende forløb, der skal rumme et bredt spektrum af aktiviteter og stemninger fra barnets nære "lilleskala" til det store, robuste rum til fysisk udfoldelse," siger arkitekt Anette Grønbæk fra Schmidt, Hammer & Lassen. Fakta om MultiaktivitetscenterBeliggenhed:Åby Ringvej/Gudrunsvej, Århus V Kunde:Århus Kommune og Brabrand BoligforeningTotalentreprenør:NCC Construction Danmark A/SArkitekter:Schmidt, Hammer & Lassen K/SLandskabsarkitekter:Schønherr Landskab Ingeniør:Carl Bro A/S Samlet byggeri:3.000 kvadratmeterByggeperiode:Oktober 2004 - august 2005

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links