NCC afleverer DFDS-terminal i Frihavnen

Efter en byggeperiode på godt et år er NCC ved at være klar til at aflevere den nye DFDS-terminal i Søndre Frihavn til bygherren, Københavns Havn A/S. Kontrolbygningen afleveres om få dage og i juli er selve terminalbygningen færdig. Den 1. september tager DFDS hele det nye terminalområde på i alt 42.000 kvadratmeter med tre nye færgelejer i brug. NCC vandt ordren på at opføre terminalbygningen til i alt 100 mio. kr. i totalentreprise efter en indbudt licitation. 3XNielsen A/S har tegnet den markante bygning. Tage Kørner A/S og Cowi A/S er bygherrerådgivere, og Birch & Krogboe A/S er ingeniør. Terminalbygningen, der er opført på anløbsbroen, som strækker sig 200 meter ud i havnen, er på i alt 4.500 kvadratmeter i tre etager. Stueetagen udgøres af sorte beton-ben, og de to overliggende etager er bygget af stål og beklædt med forskellige typer glas samt aluminium. Den 165 meter lange bygning har dermed fået et let og svævende udtryk som modspil til de store skibe, der vil lægge til på begge sider af den. På terminalens tag er tagpapdækningen afsluttet med elefantriste. Inde i den transparente bygning er trapper, installationer og servicerum samlet i kerner, der går fra top til bund. Kernerne er beklædt med havgrønne fliser. I stueetagens beton-ben bliver der blandt andet lager til forsyning af skibene. På førstesalen indrettes reception med billetsalg, butik, café og et større venteareal, toldkontrol og ud-gang til skibene. På anden sal bliver der paskontrol af rejsende, som ankommer fra ikke-Schengen lande. Det er også her, DFDS' administrationskontor med 60 arbejdspladser skal være. Nogle af funktionerne på første og anden sal er placeret i udkragninger, som rækker ud over facaden. De er beklædt med aluminium og solafskærmning i form af bevægelige eller faste paneler. Kontrolbygningen ved bilernes opmarchområde er ligeledes udført i sort beton, stål, glas og aluminium. Den består af to bygningskroppe på i alt 980 kvadratmeter, som er samlet under en tagskive med en stor cirkelformet udskæring, der leder lyset ned til gårdrummet. I kontrolbygningen bliver der check-ind samt told- og paskontrol for biler, og der er indrettet kontorer til DFDS, told og politi. Endvidere er der en inspektionshal, hvor told og politi kan kontrollere godset på fragtbiler. Det nye terminalområde kommer til at betjene DFDS' trafik til Helsingborg-Oslo og Klaipeda, Litauen. Der er cirka en million rejsende pr. år. Færre biler gennem den indre byDer har været færgedrift i Søndre Frihavn siden 1895, da frihavnsstationen med færgelejer blev etable-ret til færgeruten København-Malmø. Frem til Øresundsbroens åbning blev kajområdet brugt af DanLinks jernbanefærger på ruten Frihavnen-Helsingborg. Etableringen af den nye terminal blev aktualiseret af planerne om et skuespilhus på Kvæsthusbroen, hvor Oslobåden hidtil har lagt til. Foruden bedre faciliteter for både passagerer og ansatte i DFDS giver den nye terminal også en lettelse af trafikken i den indre by, idet der bliver til- og frakørsel til området ad Kalkbrænderihavnsgade. Kapaciteten pr. afgang bliver 2.000 passagerer, 400 personbiler eller 130 lastbiler. Fakta om Ny terminalbygning i Københavns Havn Beliggenhed: Dampfærgevej 30-32Kunde: Københavns Havn A/STotalentreprenør: NCC Construction Danmark A/SArkitekt: 3XNielsen A/SBygherrerådgivere: TK Styring og Cowi A/SIngeniør: Birch & Krogboe A/SSamlet byggeri: 5.480 kvadratmeterHeraf terminalbygning i tre etager: 4.500 kvadratmeterKontrolbygning: 980 kvadratmeterByggeperiode: Marts 2003 til juli 2004

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links