NCC aktivt ind i at sikre Danmark mod tab af indvandreres kompetencer

NCC stiller erfaringer til rådighed for det helt nye Videnscenter for Kompetenceafklaring af Flygtninge og Indvandrere og indgår i centerets nye netværksorganisation. Det nye centers åbning markeres ved en reception hos NCC på torsdag. NCC indgår i et tæt samarbejde med Foreningen Nydanskers, AF-Storkøbenhavns og Københavns Amts fælles Videnscenter for Kompetenceafklaring af Flygtninge og Indvandrere. Formålet er, at NCC stiller viden og ressourcer til rådighed for at finde bedre og mere effektive måder til at kortlægge flygtninge og indvandreres kompetencer på arbejdsmarkedet. "Danmark risikerer at miste kompetencer, hvis ikke de mange uddannelser og erfaringer, som flygtninge og indvandrere råder over, bliver fundet og anerkendt af arbejdsmarkedet," siger koncerndirektør Christian Herskind, NCC Construction Danmark. NCC har i flere år målrettet arbejdet med at afklare og udvikle egne medarbejderes kompetencer. Det er erfaringerne fra det daglige arbejde hos NCC, der skal indgå i det nye videnscenter, som skal rådgive arbejdsformidlingen og kommuner i Storkøbenhavn og Bornholm. Samtidig skal NCC være med til at afprøve de kommende kompetenceafklaringsværktøjer, som næste år udsendes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. "For alle mennesker kan det være en personlig ulykke, når andre ikke ser og anerkender det, man kan. Med NCC's erfaring i og viden om at kortlægge vores egne medarbejderes kompetencer kan vi bidrage postivt til at udvikle værktøjer, som gør erhvervslivet og samfundet i stand til at hjælpe flygtninge og indvandrere til at blive anerkendt for de kompetencer, de rummer," siger Christian Herskind. NCC betragter de forskelle i færdigheder og baggrund, som medarbejderne bringer til virksomheden, som en ressource til innovation, kreativitet og øget konkurrencekraft. "Vores vision er at skabe et arbejdende og forpligtende forum af frontløbere blandt virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og AF indenfor centerets område. Vi er meget glade for, at NCC lægger stor energi i at stille viden, kunnen og erfaringer til rådighed for centeret og andre partnere i netværket. NCC's ihærdighed og store viden om at kortlægge kompetencer vil være et stort aktiv for det kommende arbejde," siger centerchef Bjarne Bo Larsen, Videnscenter for Kompetenceafklaring af Flygtninge og Indvandrere, København. Arbejdet med at finde brugbare og nyttige værktøjer til kompetenceafklaring skal være med til at bringe flere flygtninge og indvandrere i arbejde. Dels er der tale om højtuddannede, hvis uddannelser måske ikke anerkendes af det danske arbejdsmarked. Dels skal lavtuddannedes kompetencer og erfaringer kortlægges og anerkendes. Målet er, at alle kan blive anerkendt for deres kunnen og erfaringer. Centerets åbning markeres ved en reception den 2. december hos NCC. Her taler redaktør Michael Lindholm, Mandag Morgen, centerchef for Videnscenter København Bjarne Bo Larsen samt koncerndirektør Christian Herskind, NCC Construction Danmark. Læs mere om kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere på www.vikafi.dk Fakta om Videnscenter for kompetenceafklaringVidenscenter København leverer gratis råd og sparring til kommuner og AF i spørgsmål om kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. Derudover skal centret fremme brugen af kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere ved, at sikre at der stilles flere pladser til rådighed for kompetenceafklaring på uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser. Videnscenter København har udgangspunkt i et trekantssamarbejde mellem AF-Storkøbenhavn, Foreningen Nydansker og Københavns Amt.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner