NCC bygger 110.000 m2 boliger

NCC har skrevet to nye kontrakter, som bringer NCC's samlede byggeri af boliger i eller nær København op over 110.000 kvadratmeter i år. En ny, stor ordre fra boligselskabet FSB og en byggeret erhvervet fra TK Development føjer sig til NCC's strategi om at blive den mest betydende boligbygger i Danmark. Med to nye kontrakter rummer NCC's ordrebog nu flere end 110.000 kvadratmeter boligbyggeri - 1.100 boliger - alene i hovedstadsområdet, hvor efterspørgslen på nybyggede boliger er stadigt voksende. De to nye ordrer til NCC Construction Danmark A/S omfatter 112 boliger for FSB og 62 boliger, som NCC - gennem en aftale med TK Development A/S og Københavns Havn - selv bygger på Amerika Plads i den gamle frihavn. "Vores strategi om at fokusere på boliger i attraktive områder er lykkedes. Vi bygger boliger for alle og til rimelige priser. Udviklingen viser, at vi er godt på vej til at være den mest betydende boligbygger i københavnsområdet," siger direktør Allan Jørgensen, NCC. Ordren fra FSB er kommet i stand efter, at NCC sammen med DOMUS Arkitekter var med til vinde en konkurrence om forslag til, hvordan FSB bygger de bedste boliger i Ørestad. Arbejdet omfatter 112 almene familieboliger og en 850 kvadratmeter stor integreret børneinstitution for Københavns Kommune. Alt i alt en ordre på 122 millioner kroner til NCC. Samarbejdet mellem parterne i byggesagen foregår med mange elementer af Partnering, som er NCC's foretrukne arbejdsform. Byggeriet i Ørestad begynder medio 2004 og varer indtil starten af 2006. På Amerika Plads har NCC fra TK Development A/S erhvervet byggeret til 62 boliger. Desuden skal NCC for TK Development A/S opføre hotel og butiksareal på grunden. Arbejdet på Amerika Plads repræsenterer en ordre for NCC på tilsammen 195 millioner kroner, heraf udgør boligerne cirka 65 millioner kroner. Byggestart ventes medio 2004 og afsluttes ved udgangen af 2005. NCC's strategi om at blive en betydende boligbygger i Danmark begyndte i 1999. Siden da har NCC opbygget en særlig boligenhed, der bygger ejer-, andels- og udlejningslejligheder samt enfamilieshuse. De første erfaringer blev gjort med bl.a. at ombygge pakhuse på Langelinie til lejligheder og andre mere luksusprægede byggerier. I dag har NCC's boligafdeling som mål at bygge boliger til alle - og til en pris, som de fleste kan betale. NCC's boligbyggeri strækker sig lige fra nyudviklede boligområder som Tuborg Havn, Ørestad og Trekroner til at bygge arkitektoniske unikaer, der med nytænkning og fremsyn kan føje sig til eksisterende bykerner som det sker i bl.a. København og Hørsholm. I opgørelsen over NCC's boligbyggeri i hovedstadsområdet er kun medtaget boligbyggeri, der afleveres eller påbegyndes i år og hvor der er skrevet endelig kontrakt. Opgørelsen omfatter ikke de 450 enfamilieshuse, som NCC i år venter at bygge gennem datterselskaberne Bülow & Nielsen, O. C. Huset samt det nytilkomne Holmbo Huse A/S, som NCC købte i sidste måned. Typehusene opføres oftest udenfor hovedstadsområdet.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner