NCC bygger aktivitetscenter med idrætsbørnehave

Et nyt aktivitets- og kulturhus til cirka 29 millioner kroner er på vej til beboerne i det vestlige Århus. NCC er sammen med arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen, ingeniørfirmaet Carl Bro og landskabsarkitekterne Schønherr Landskab udpeget til at stå for byggeriet. Det nye multiaktivitetscenter bygges af NCC for Århus Kommune og Brabrand Boligforening i den grønne kile mellem Åby Ringvej og Gudrunsvej ved Gellerupparken. Det cirka 3.000 kvadratemeter store byggeri vil udover faciliteter til idræt og andre fritidsaktiviteter også omfatte en café og en idrætsbørnehave. "Multiaktivitetscentret bliver mødested for alle på tværs af alder, køn og nationalitet. Det vil give hele området et løft og på sigt medvirke til at fremme integrationen af specielt områdets mange unge med en anden etnisk baggrund end dansk, idet vi også forventer, at centrets aktiviteter vil tiltrække unge med dansk baggrund fra såvel dette som andre områder i Århus," siger rådmand Torben Brandi Nielsen, Magistratens 4. Afdeling i Århus Kommune. Byggeriet af det nye aktivitetscenter indgår i det EU støttede Urbanprogram "Bydel i bevægelse", som har til formål at skabe en positiv udvikling i de socialt belastede områder Gellerup, Hasle og Herreds-vang i det vestlige Århus. Idéen med EU's Urbanmidler er blandt andet at fremme økonomisk og soci-al byfornyelse ved at inddrage beboere i projekter, der giver varige forbedringer i deres bydel. "Der er lagt stor vægt på aktivt at involvere de kommende brugere af centret og områdets øvrige bebo-ere i alt fra udviklingen af projektet til den fremtidige drift af aktivitetscentret. Eksempelvis har vi hos NCC forpligtet os til at anvende lokal arbejdskraft i dele af byggeriet, så vi kan bidrage positivt til udviklingen af bydelen, der har en højere arbejdsløshed end resten af Århus Kommune," siger projekteringsdirektør Finn Mortensen, NCC. Byggeriet af multiaktivitetscentret forventes at blive sat i gang i efteråret 2004, når en ny lokalplan for området ligger klar. Århus Kommune bidrager med cirka 12 millioner kroner til projektet til i alt 29 millioner kroner. EU's Urbanmidler støtter med syv millioner kroner, Brabrand Boligforening betaler fem millioner kroner, og de resterende fem millioner kroner kommer fra Lokale- og Anlægsfonden. "Vi har bevilget pengene, fordi multiaktivitetscentret er et ambitiøst og progressivt projekt, der henvender sig til både foreningsidræt og til dem, som selv vil organisere deres fritidsaktiviteter. Centret kan få en positiv effekt på integrationen og blive et eksempel til efterlevelse i andre multietniske områder i Danmark. Samtidig er det et stort plus ved projektet, at det arkitektonisk og funktionsmæssigt er gennemtænkt," siger direktør Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfonden. Det kommende multiaktivitetscenter blev valgt blandt fem forskellige projekter i en totalentreprise-konkurrence udskrevet af Århus Kommune. Valget faldt på forslaget fra NCC efter en vurdering af arkitektur, funktionalitet og kvalitet i forhold til økonomien. "Arkitektonisk er det et særdeles spændende forslag, som lever op til kommunens ønske om et fleksibelt og visionært aktivitetscenter. Med NCC som entreprenør får vi samtidig en erfaren og kompetent virksomhed til at stå for gennemførelsen af projektet, og det giver en stor tryghed for os som bygherre," siger afdelingschef Niels M. Poulsen fra byggekontoret under Fritids- og Kulturforvaltningen i Århus Kommune. Multiaktivitetshuset bliver reelt ét hus samlet under flere tage, der markerer husets opdeling i forskellige funktioner til eksempelvis aktivitetsrum og børnehave. Huset kommer til at fremstå i lyse teglsten med store vinduespartier og fordeler sig landskabeligt på to niveauer, som giver brugerne uhindret adgang mellem ude og inde. "De lyse bygningers arkitektur er præcis og næsten fåmælt med et roligt og enkelt udtryk. De store lyse teglflader og vinduespartiernes klare åbninger giver plads til den mangfoldighed, som stedet vil blive rig på. Husets indre fremstår som et sammenhængende forløb, der skal rumme et bredt spektrum af aktiviteter og stemninger fra barnets nære "lilleskala" til det store, robuste rum til fysisk udfoldelse," siger arkitekt Anette Grønbæk fra arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen, der har tegnet projektet. Fakta om MultiaktivitetscenterBeliggenhed: Åby Ringvej/Gudrunsvej, Århus V Kunde: Århus Kommune og Brabrand BoligforeningTotalentreprenør: NCC Construction Danmark A/SArkitekter: Schmidt, Hammer & Lassen K/SLandskabsarkitekter: Schønherr Landskab Ingeniør: Carl Bro A/S Samlet byggeri: 3.000 kvadratmeterForventet byggestart: Efteråret 2004

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links