NCC bygger glashus ved forbrændingsanlæg

NCC er gået i gang med at opføre en ny kontor- og mandskabsbygning ved Affaldscenter Nord i Århus, som er tegnet af Friis & Moltke A/S. I lighed med anlæggets produktionsbygninger får den nye bygning facade af glas og dertil et shedtag med glas mod nord, så lyset trækkes ned igennem huset. NCC vandt hovedentreprisen ved en licitation, og bygningen er sidste del af det store projekt, hvor der indtil nu - i løbet af de seneste to år - er opført en ovnhal, en røggasrensningsbygning og en turbine-bygning. Friis og Moltke har lagt vægt på, at værket arkitektonisk fremstår som en industriel bygning, der ikke forsøger at konkurrere med det almindelige "pæne" byggeri. Endvidere skal det markere sig på en så overbevisende måde, at det tilfører de landskabelige omgivelser et visuelt holdepunkt. Det er opnået ved at give de store produktionsbygninger transparente facader, som i nogen grad giver indblik til teknikken inde bag. For at matche dette beklædes mandskabsbygningens betonelementer også med glas: "Det ornamenterede glas giver bygningen en "ren" overflade som de øvrige bygninger, men er samti-dig alene så transparent, at man kan ane materialerne inde bag," fortæller arkitekt Erik Dige Toft fra Friis og Moltke. "Vi har forsøgt at tegne en kontor- og mandskabsbygning med en signalværdi, så man ikke er i tvivl om, at det er her, man henvender sig. Omvendt skiller den sig ikke afgørende ud fra de øvrige bygnin-ger," siger Erik Dige Toft. Bygningen bliver på tre etager inklusiv kælder. Nederst bliver der omklædning, som af hensyn til det af og til meget beskidte arbejde på værket opdeles i en "ren" og en "snavset" del. I stueetagen indrettes forhal med reception, kantine, mødefaciliteter og gæsterum. Førstesalen bliver en blanding af storrums- og cellekontorer. Stueetagen får relativt store vinduespartier, og dækket til førstesalen bliver gennembrudt, så der træk-kes lys ned fra shedtaget. Bygningen kobles på ovnhallen ved hjælp af en stålgangbro, som ligeledes beklædes med glas. NCC's opgave omfatter også indretning af udenomsarealerne, herunder beplantning, flisebelægning, asfaltering og cykelskure Fakta om Kontor- og mandskabsbygning ved Affaldscenter ÅrhusAdresse:Ølstedvej 20, 8200 Århus N.Kunde:Århus Kommunale VærkerHovedentreprenør:NCC Construction Danmark A/SKontraktsum:10,5 mio. kr.Arkitekt:Friis & Moltke A/STotalrådgiver:Cowi A/S.Samlet byggeri:1.500 kvadratmeterHeraf kælder:500 kvadratmeterByggeperioder:Opførelse af bygningen og første etape af udendørsarealer: 2. august 2004 - 18. april 2005Anden etape af udendørsarealer: 29. marts 2005 - 24. juni 2005

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner