NCC bygger sportshal på Herlufsholm

I de traditionsrige omgivelser på Herlufsholm, hvor skoledriften strækker sig helt tilbage til 1565, er NCC gået i gang med forarbejdet til en ny sportshal. Den lægges fra tre til fire meter  under niveau for ikke at dominere de gamle bygninger. "Vi glæder os meget over at være udvalgt til at bygge i så historiske omgivelser," siger regionschef Torben Eriksen, NCC, som blev foretrukket blandt seks entreprenører i den indbudte licitation. Hallen på 1.300 kvadratmeter er tegnet af Henrik Sørensen MAA Arkitektfirma A/S, Næstved, og opføres som stålrammehal med bagvægge af beton og skalmur af røde mursten. Ved kanterne afvalmes taget og får listetækket tagpap. I midten bliver taget fladt. "Vi har valgt denne udformning for at skabe overensstemmelse mellem hallen og geometrien i de nærliggende elevfløje," siger arkitekt Erik Weitemeyer fra Henrik Sørensen MAA Arkitektfirma A/S. En tilhørende servicebygning på 600 kvadratmeter opføres i samme materialer. Den strækker sig langs to af hallens facader og indeholder fire omklædningsrum, et teorilokale, et træningslokale samt redskabsdepot og teknikrum. En lang trappe fører op til indgangen til servicebygningen, som er i to plan med fladt tag. Fra bygningens kældergulv er der adgang lige ind på gulvet i den forsænkede hal. Mellem sidebygningen og hallen placeres et vinduesbånd, som giver lys til teorilokale og gangareal. "Vi har bestræbt os på at skabe en hal i et nutidigt formsprog og i overensstemmelse med de proporti-oner, der præger Herlufsholm," siger arkitekt Erik Weitemeyer. Hallen med tilhørende servicebygning er første etape i skolens såkaldte SSS-projekt. Det første S står således for sportshal, mens det andet står for sovesal (kostafdeling) og det tredje for skolehus. Rektor Klaus Eusebius Jakobsen forklarer, at skolen i løbet af de seneste ti år har oplevet en stigning i elevtallet på over 80 procent, fra 270 til 500. Tilstrømningen af nye elever har - samtidig med, at de fysiske rammer nødvendigvis må kunne leve op til ændrede arbejds- og undervisningformer samt standarder for omsorg, hjemlige forhold og fritidsliv - medført initiativet til de omfattende byggeplaner. "Udviklingen af vores fysiske rammer skal sikre, at Herlufsholm også i fremtiden er skolen, der kan og vil skabe den ungdom, der - som ledere på alle niveauer - skal sikre Danmarks plads i verden i det 21. århundrede," siger Klaus Eusebius Jakobsen. Finansieringen af hele udbygningen, som vil beløbe sig til i alt cirka 130 mio. kr., forventes tilvejebragt via en kombination af skolens egne midler (i alt cirka 30 mio. kr.) og beløb fra forskellige fonde, erhvervsliv, forældre samt tidligere elever, såkaldte "gammelherlovianere". Finansieringen af sportshallen til i alt 28 mio. kr. er sammensat af 7,5 mio. kr. fra Augustinus Fonden, 5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, beløb fra forældre og "gammelherlovianere" samt skolens egne midler, oplyser Klaus Eusebius Jakobsen. Den nye sportshal på 1.300 kvadratmeter udformes, så den passer til geometrien i de nærliggende elevfløje. Dens fundament lægges tre til fire meter under niveau. Servicebygningen langs to af siderne bliver på 600 kvadratmeter med blandt andet omklædningsfaciliteter. For at downloade højopløseligt billede: Højreklik med musen og vælg "gem destination som". Fakta om sportshal til Herlufsholm SkoleBeliggenhed: Herlufsholm Allé 170, 4700 NæstvedKunde: Herlufsholm Skole & GodsHovedentreprenør: NCC Construction Danmark A/SEntreprisesum: 18,5 mio. kr.Totalrådgiver: Henrik Sørensen MAA Arkitektfirma A/S, NæstvedIngeniør: Skude & Jacobsen A/S, NæstvedLandskabsarkitekt: Poul Børge Pedersen, TappernøjeSamlet byggeri: 1.900 kvadratmeterHeraf sportshal: 1.300 kvadratmeterServicebygning: 600 kvadratmeterByggeperiode: Juni 2004 til 18. marts 2005

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links