NCC bygger stråleterapibygning til Amtssygehuset i Herlev

Et stigende behov for strålebehandling af kræftpatienter resulterer nu i en udvidelse af kapaciteten på Amtssygehuset i Herlev, hvor der etableres en ny stråleterapibygning. Det 5.900 kvadratmeter store byggeri udføres af NCC i hovedentreprise for Københavns Amt. Behovet for den øgede kapacitet til strålebehandling skyldes et stigende antal kræftpatienter, anvendelse af strålebehandling ved flere sygdomme end tidligere og krav om korte ventetider på behandling, idet kræftsygdomme er omfattet af behandlingsgarantien for livstruende sygdomme. Med den nye stråleterapibygning skabes de fysiske rammer for at udvide Københavns Amts kapacitet på området med nye acceleratorer til strålebehandling som erstatning for de nuværende. Samtidig skabes en mere tidssvarende løsning for hele strålebehandlingsområdet. 1,25 meter tykke mureNCC er i øjeblikket i gang med forarbejdet til byggeriet, herunder nedrivning af en eksisterende bygning. I oktober starter betonarbejdet. "Der er tale om et hus i tre etager - kælder, stueetage og første sal. Omkring de fire acceleratorer i stueetagen støbes betonvægge, som er 1,25 meter tykke, og servicerum til blandt andet personale får vægge med indbygget bly for at skærme mod strålepåvirkningen," fortæller projektdirektør Asger P. Mortensen, NCC. Bygningens tag bliver fladt - med to store ovenlysvinduer på 23 meter gange 12 meter og et mindre, som trækker lyset ned igennem en åbning i etagedækket - til stueplanet. Første etape af projektet er klar om cirka et år, mens hele bygningen kan tages i brug i efteråret 2006. "Sygehusets nuværende acceleratorer til strålebehandling er placeret i kælderetagen under behandlingsbygningen, hvilket er uhensigtsmæssigt for både patienter og personale. Pladsen er trang, adgangsforholdene for patienterne er ikke gode og de fysiske rammer for personalet heller ikke tilfredsstillende. Eksempelvis er en række vigtige funktioner vedrørende planlægning og udførelse af strålebehandling placeret uhensigtsmæssigt langt fra hinanden," siger arkitekt Jørgen Petersen fra S&I arkitekter A/S, der er bygherrerådgiver og arkitekt på projektet. Etableringen af den nye stråleterapibygning vil ske løbende, efterhånden som sygehusets eksisterende acceleratorer skal udskiftes og erstattes af nye i den kommende bygning. "Den etapevise færdiggørelse af stråleterapibygningen gør det muligt at få den nuværende og den nye stråleterapi til at fungere som en integreret afdeling i byggeperioden uden unødigt ekstraforbrug af personale og apparatur. Samtidig sikres det, at arbejdet bliver til mindst mulig gene for patienterne," siger Jørgen Petersen. Forbedring af forhold for patienter og personaleUover at øge kapaciteten vil den nye stråleterapibygning på længere sigt medføre væsentlige forbedringer for både patienter og personale. Det bliver således muligt i højere grad at integrere arbejdsgangene i forbindelse med planlægning og udførelse af strålebehandlingen, hvilket vil forbedre både pa-tientforløbet og gøre samarbejdet internt på afdelingen nemmere. Den nye stråleterapibygning vil endvidere frigøre plads i den eksisterende behandlingsbygning, så det bliver muligt at gennemføre en udvidelse af kapaciteten for medicinsk kræftbehandling som eksempelvis kemoterapi. Fakta om StråleterapibygningenBeliggenhed:Herlev Ringvej 75, 2730 HerlevKunde:Københavns AmtBruger:Amtssygehuset i HerlevHovedentreprenør:NCC Construction Danmark A/SKontraktsum:31,5 mio. kr. (Første etape)Arkitekt:S&I arkitekter A/SBygherrerådgiver:S&I arkitekter A/SIngeniør og byggeledelse: Carl Bro A/SSamlet byggeri:5.900 kvadratmeterHeraf kælder:1.150 kvadratmeterByggeperiode:Juli 2004 til september 2005 (første etape)

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links